Druhá polovica septembra 2016

               Počas druhej polovice septembra sme sa venovali murovaniu klenby obnovovaného západného okna predného paláca a v interiéry tohto paláca sa konzervovali omietky. Na objekte rožnej veže sme pokračovali v murovaní nárožia a východnej steny objektu. Záver tohto mesiaca sa niesol pravdepodobne v jednom  z najväčších úspechov sezóny a to bola montáž prvej etapy borovicového schodiska. Momentálne sa toto schodisko skladá z dvoch schodiskových častí a jednej podesty, no v ďalšej etape plánujeme dostavať ďalšiu podestu a schodiskovú časť a taktiež schodisko zastrešiť šindľovou strechou. Ako to prebiehalo si môžete opäť pozrieť v našej galérií.

 

               Prvá polovica septembra 2016

               Počas tohto mesiaca sme ako vždy zahasili ďalšiu várku vápna a vyviezli nejaké to lešenie. Do obnovovaného západného okna predného paláca sme osadili ramenát a začalo sa s osádzaním prvých klenbových kameňov. Archeologický výskum sa robil v mieste vstupu do predného paláca, kde sa našli zaujímavé ranno-stredoveké črepy a skale zasekaný žľab, ktorý plnil svoju funkciu pred postavením rožnej veže. Na objekte rožnej veže sa pokračovalo v murovaní nárožia a východnej steny objektu. Počas prvej polovice mesiaca sa začalo zo stavbou drveného schodiska, ktoré bude predstavovať jeden z najväčších úspechov tohtoročnej sezóny. Pomocou dodávky bolo prevezené z Lietavy do Hričovského Podhradia a následne autom prevážané na hrad. Samotný prevoz na určené miesto bol dosť náročný, keďže najdlhšie časti mali 5 metrov a jedná sa o čerstvé borovicové drevo. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť v našej galérií :)

 

               Priebeh prác - 2/2 Augusta 2016

               Počas druhej polovice augusta pokračoval archeologický výskum rožnej veže. V roklinách pod hradom sme začali triediť a vynášať kameň do priestorov hradu, ktorý je opätovne používaný pri murovaní. Torzo vnútornej deštruovanej priečky rožnej veže bolo v celom rozsahu zakonzervované a pristavené pre osadenie nového schodiska. Do obnovovaného západného okna predného paláca sme osadili zvyšné časti kamenného ostenia a následne sme domurovali tehlové špalety okna. Na objekte rožnej veže sme začali s obnovou zrúteného nárožia a taktiež sa pokračovalo v murovaní východného múru objektu. Augustové práce boli zavŕšené dovozom klenbových kameňov, ktorých časť bola privezená z mesta Krásno nad Kysucou a ďalšia časť zakúpená v kamenárstve v Žiline. Viď fotogaléria.

 

               Priebeh prác - 1/2 Augusta 2016

               Prvá polovica augusta sa niesla v znamení osádzania prvých ostení do obnovovaného západného okna predného paláca. Do okna sa osadilo spodné a dve bočné ostenia spolu s kovanou mrežou. Na rožnej veži sa pokračovalo v murovaní vonkajšieho západného múru a taktiež v postupnom rozoberaní a murovaní vnútornej torzálnej priečky múru. Viac v našej galérií.

 

               Noc hradných zrúcanín na Hričovskom hrade

               Dňa 6.8. 2016 sa naše združenie spolu s obcou Hričovské Podhradie, zapojilo po prvý krát do celoslovenskej akcie Noc hradných zrúcanín. Ide o akciu, do ktorej sa zapájajú rôzne občianske združenia, ktoré sa starajú o hradné zrúcaniny. U nás na hrade Hričov akcia začala o 18:30 na ihrisku v Hričovskom Podhradí, kde si mohli návštevníci pozrieť ukážku šermu, popravu a ohnivú šou. O 20:30 bol spoločný presun na osvetlený Hričovský hrad, kde si mohli záujemcovia pozrieť a vypočuť prednášku o hrade, občerstviť sa a zakúpiť si nejaký ten suvenír. Ako to vyzeralo si môžete pozrieť v našej galérií.

Vidíme sa opäť o rok :)

 

               Priebeh prác - Júl 2016

               V mesiaci júl sme sa venovali konzervácii múru stredného paláca. Práce spočívali v šparovaní exteriérovej strany múru a rozširovaní muriva na boku strieľne druhého poschodia. Ďalšie práce sa vykonávali na rozširovaní cesty pri prvej bráne , ukončil sa viacročný priebeh kopania cisterny, dokúpili sme ďalšiu várku lešenia a narezali tehly na obnovu západného okna predného paláca. Obec Dolný Hričov nás prizvala na akciu Majstrovstvá vo varení fazuľovice, kde sme mali možnosť predávať hradné suveníry a náš umelec Juraj robil maľovanie na tvár. Ďalšie konzervačné práce sme spustili na domurovaní bočného múru rožnej veže, kde bolo potrebné upraviť sekaním skalu na položenie prvých kameňov z výpadku steny. Záver mesiaca sme zavŕšili dovozom 6ks kamenných článkov z obce Chtelnica, ktoré budú tvoriť ostenie nového okna. Viac fotogaléria...

 

 

Noc hradných zrúcanín na Hričovskom hrade

 

               Máj - jún 2016

               Prvé práce na hrade počas roku 2016 začali v máji, kedy sme museli rozobrať prevrátenú priečku múru. Jednalo sa o už dávno prevrátenú časť múru priečky stredného paláca, ktorá sa po zime zosunula do rokliny a poškodila nám lešenie. V mesiaci jún sa na hrade spustil prvý krát projekt v rámci MKSR Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Tento projekt bude mať trvanie 7 mesiacov a na hrade pracuje päť zamestnancov. Počas tohto mesiaca bolo zmerané dochované kamenné ostenie v prednom paláci, podľa ktorého sa bude vyrábať a osádzať nové ostenie, do západného okna predného paláca . Hlavné murárske práce prebehli na vymurovaní koruny múru stredného paláca, jeho špárovaní a zamurovaní rôznych výpadkov. Menší murársky zákrok bol vykonaný aj v rámci domurovania výpadku z exteriéru na západnom okne predného paláca, ktorého kompletnú obnovu plánujeme tento rok. Počas júna bola vykonaná aj archeológia v objekte rožnej veže, kde boli zistené dve prestavby objektu. Fotodokumentácia z našej galérie.

 

               Stredoveký deň s deťmi ZŠ Dolný Hričov

               Dňa 22.6.2016 prebehla na hrade akcia Stredoveký deň, ktorú sme pripravili v spolupráci s ZŠ Dolný Hričov pre deti 6. a 7. ročníka. Ráno sme si pre deti na ZŠ pripravili prezentáciu o vývoji hradov na našom území a o samotnom hrade Hričov. Následne sme sa spoločne presunuli na hrad, kde sa žiaci rozdelili do viacerých skupín. Jedna skupina bola zameraná na kreslenie a pripravili nám pekné kresby hradu a okolia. Ďalšie skupiny boli zamerané na pracovné aktivity a žiaci sa zapojili do reálneho archeologického výskumu, počas ktorého vykopali aj zopár historických črepov. Ďalšie skupiny nosili a triedili kameň, sekali a strihali kríky. Na záver nám žiaci pripravili prekvapenie, krátku scénku inšpirovanú hradnou povesťou. Srdečná vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré to s nami celé pripravili a dohliadali na bezpečnosť detí. Ako im to išlo si môžete pozrieť v našej galérií :) V podobnej spolupráci máme v pláne pokračovať aj ďalšie roky.

               Špeciálne pre tento deň žiaci vytvorili takúto maľbu :)

Kresba žiakov k Stredovekému dňu

 

               Naše mesto 2016!

               Počas dní 10. a 11. júna 2016 sa na hrade Hričov konal opäť dvojdňový projekt Naše Mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Počas týchto dní sa do projektu zapojili rôzny firemný dobrovoľníci a vyskúšali si rôzne pracovné aktivity pripravené našim združením. Prvý deň sa nás stretlo cca 20 a spoločne sme brúsili a lakovali 20 drevených tabúľ náučného chodníka na hrad Hričov. Na hrade prebehla prednáška o aktivitách združenia a o samotnom hrade. Následne sa od priestoru cisterny prenášal kameň formou živej linky k priestoru nárožnej veže. Cestou z hradu sa opäť brúsili a lakovali tabule náučného chodníka a zastihol nás aj nepríjemný leják, no koniec dňa sme strávili v spoločnom posedení v miestnej krčmičke Lipa :) Druhý deň nás bolo na hrade 9 a opäť sa pokračovalo v lakovaní náučných tabúľ. Na hrade prebehla archeológia cisterny, nosenie kameňa a odstraňovanie náletov. Na záver dňa nás milo prekvapila návšteva z  TV Markíza a urobili sme krátku reportáž o aktivitách na hrade. Prezrite si našu fotogalériu :)

 Naše Mesto 2016 - Hričovský hrad 

 

               Blíži sa Naše mesto 2016!

               Každému komu nie je ľahostajný osud hradu Hričov a kto by si našiel voľný čas počas dní 10.6. - 11.6. 2016 nech sa nahlási na pripravené pomocné aktivity, v rámci dvojdňového dobrovoľníckeho projektu Naše Mesto. Naplánované aktivity na ktoré sa môžete prihlásiť nájdete na stránkach projektu Naše mesto.

Naše mesto - Slovenské hrady

 

               Meranie ostenia

               Dnes sme boli na hrade aj s pánom kamenárom. Zameriavali sme pôvodné kamenné ostenie východného okna predného paláca. Podľa vzoru tohto pôvodného ostenia bude vyrobené nové ostenie a umiestnené do plánovaného obnovovaného západného okna, ktoré sa nachádza hneď oproti. Nedá mi, ale musím prezradiť prekvapenie tohto zákroku - aj do tohto obnovovaného okna s ostením budeme vkladať repliku kovanej mreže :)

Meranie ostenia kamenárom

12.5.2016

               Podpora projektu

               S radosťou oznamujeme že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila náš projekt vo výške 3 000 eur. Projekt je zameraný na kompletnú obnovu západného okna predného paláca - (vyznačené na fotke). Za podporu srdečne ďakujeme.

Podpora projektu od KIA Motors

11.5.2016

 

               Podarovanie miešačky

                Dnes nám rodina Butkovcov z Hričovského Podhradia dala krásny darček. Podarovali nám miešačku, za čo sme im nesmierne vďačný a moc si to ceníme. Teší nás že sa stále nájdu takýto srdečný ľudia.

Peniaze z verejnej zbierky, ktoré nám boli darované budú použité na ďalšie materiálové zabezpečenie konzervácie hradu. Bude zabezpečené nevyhnutne potrebné stavebné náradie (lopaty, krompáče, kýble), ktoré nám postupne taktiež pomizlo. Začiatkom sezóny bude musieť prebehnúť oprava nášho autíčka, ktoré je momentálne nepojazdné a taktiež budeme dokupovať lešenárske rúry.

9.1.2016

 

               Porovnávacie zábery rokov 2012 - 2015

                Do našej galérie boli pridané porovnávacie zábery prác vykonaných Združením priateľov Hričovského hradu (ZPHH) za roky 2012-2015.

 

               Koniec sezóny 2015

                V mesiacoch november a december sme sa venovali archeologickému výskumu v zaklenutej miestnosti horného paláca. O tomto objekte sme predpokladali, že by sa mohlo jednať o kaplnku, čo sa nám žiaľ nepodarilo potvrdiť. Objekt bol odkopaný až na podlahu zasekanú do skaly. Pomocou výskumu sa nám podarilo zachrániť množstvo cenných predmetov, čím sa nám podarilo identifikovať falšovateľskú dielňu mincí v tejto časti hradu. Jedna zo sond v hornom paláci, nám poodhalila zvyšky červenej podlahy a sonda bola následne zasypaná. Počas novembra sme drenážnou rúrou odvodnili sklad na náradie a koruny rožnej veže sme prekryli lepenkou. Na záver sezóny sme sa na hrade stretli s vandalizmom, v rámci čoho nám bola ukradnutá miešačka z predného paláca a náš hrad navštívila aj TV JOJ. Úplným záverom sezóny 2015 bol vianočný darček v podobe osadenia repliky pôvodnej kovanej mreže do východného okna predného paláca. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.

Koniec sezóny 2015

 

               Vianočný darček od RSU Dolný Hričov 2015

                Dňa 25.12. 2015 prebehla na hrade Hričov super akcia. Stretlo sa tu asi 15 ľudí z Dolného Hričova, Súľova a nášho združenia. Preberali sa prvé možné kroky smerujúce k záchrane hradu Súľov. Z Dolného Hričova od RSU sme dostali krásny Vianočný darček 500 eur - ako výťažok z akcie Zabíjačkové slávnosti, za čo srdečne ďakujeme. Čo to sa vypilo a zavesilo sa v altánku pri hrade zopár jabĺčok a krmiva pre vtáčiky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za super akciu. Môžte si prezrieť zopár fotiek.

 

Šťastné a veselé Vianoce a Nový rok 2016 z Hričovského hradu

 

Z dôvodu ukradnutia miešačky sme sa rozhodli urobiť verejnú zbierku na novú. Kto by mal záujem podporiť nás a pomôcť aspoň malým príspevkom, má možnosť na číslo účtu : SK42 0200 0000 0033 9190 9353

Ďakujeme za podporu a pomoc pri záchrane hradu Hričov

 

Dušičkový výstup 2015

                Dňa 31.10. 2015 sa konal prvý ročník Dušičkového výstupu na hrad, kedy bol prvýkrát osvetlený hrad Hričov. Návštevníci si na hrade vychutnali varené vínko, ohriali sa pri teplom čajíku, zapálili sviečku a kto mal záujem pozrel si prezentáciu doposiaľ vykonaných prác na hrade. Na naše prekvapenie bola účasť vysoká cca 200 ľudí a podľa ohlasov a zápisov v hradnej knihe si myslíme, že sa akcia ľuďom páčila. Ďakujeme za účasť a zaslané fotografie, ktoré sme pridali do galérie a dúfam, že sa vidíme ďalší rok :)

Fotogaléria sa skladá z fotiek združenia a fotiek návštevníkov - Rudo Mlich - náš dvorný fotograf, Viliam Lejčík, Daniel Haššo, Gabriela Hvorečná Schmidtová, Róbert Hvorečný, Roman Butko.

Galéria


 

Koniec murárskej sezóny 2015

                Záver murárskej sezóny, na hrade Hričov, bol zameraný najmä na podmurovanie brány deliacej stredný a predný palác. Do jadra muriva bol osadený drevený trám a obnovené tri kapsy po trámoch, tvoriace v minulosti strop miestnosti pod bránov. Do brány bude budúci rok osadený 3 metre dlhý dubový prah, ktorý sme z dôvodu veľkej váhy a malého počtu ľudí tento rok neosadili. Ďalší z murárskych zásahov pozostával z obnovy strieľne v múre stredného paláca. Strieľňa bola obnovená do torzálnej podoby, v rámci čoho sa domurovala spodná časť muriva, obe špalety, následne sa osadil kamenný a dubový preklad a vymurovalo sa chýbajúce murivo nad ním. Z exteriérovej strany bolo v nebezpečnom teréne dostavané lešenie. Na parapet strieľne bola nanesená omietková zmes. V priebehu októbra sa konal na hrade dendrochronologický výzkum, v rámci čoho budeme môcť datovať jednotlivé časti hradu. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.


 

Dušičkový výstup na hrad


 

Článok v Žilinskom večerníku 

                Dňa 22.9.2015 vyšiel v Žilinskom večerníku obsiahlejší článok o histórií Združenia priateľov Hričovského hradu.

Čítať článok


 

Aký bol august 2015

                Počas mesiaca august sa dostavalo lešenie v priestore rožnej veže, kde sa pokračovalo v konzervácií koruny zadnej steny objektu. Taktiež sme s metodičkou prebrali plánované zásahy v mesiaci, v rámci čoho sa počas mesiaca konzervoval vstup do zadného paláca, kde sa zamurovala kaverna, do ktorej sa vkladali dva dubové trámy. Následne sa nadmurovala samotná klenba vstupu. V priestore stredného paláca sa začalo s konzerváciou brány, kde sa muroval veľký výpadok v päte brány. Po začistení sa našla kapsa po tráme, ktorý tam bol opätovne vrátený. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.


 

Plán na august 2015

                Počas augusta plánujeme  v rámci archeologického výskumu odkopať suťový zával v priestore stredného paláca (foto1) a následne domurovať výpadky muriva v päte brány (foto 2). Ak pôjde všetko podľa plánu, tak zastabilizujeme aj vstup do zadného paláca (foto3).

foto 1

foto 2

foto 3


 

Začiatok sezóny 2015

                Úvod sezóny nás nepríjemne prekvapil výrubom a zneprístupnením oboch príjazdových ciest k hradu, následne pokazením auta a súrnym hásením vápna priamo v obci. Zakrátko však všetko dobre dopadlo a na hrade prebehla vstupná komisia, kde sme si určili priority tohtoročných prác na hrade - najmä na obnove strieľne v múre stredného paláca a na podmurovaní brány deliacej predný palác a stredný palác. V objekte nárožnej veže sme dostavali lešenie a momentálne prebieha špárovanie a konzervácia koruny zadnej steny tohto objektu. V tejto časti objektu sme položili základy pre budúci sklad na náradie. Počas prác sa taktiež čistil priestor stredného paláca od minuloročnej deštrukcie, kde plánujeme tento rok pokračovať v archeologickom výskume. Z dôvodu plánovanej konzervácie múru stredného paláca nám bolo do obce dovezené lešenie a v týchto dňoch budeme lešenie prepravovať na hrad a následne stavať na múre stredného paláca. Fotografie s týchto dní si pozrite v našej galérií.

Prívoz lešenia


 

Naše mesto 2015

spoločné foto

                Dňa 12. a 13. júna sa na hrade konal ďalší ročník projektu "Naše mesto", ktorý organizuje nadácia Pontis. Počas týchto dvoch dní sa rôzni dobrovoľníci zapájali do aktivít ako: lakovanie tabúľ náučného chodníka, archeológia cisterny, triedenie kameňa, odstraňovanie náletovej vegetácie a odkopanie základov pre budúci sklad náradia. Dobrovoľníci boli formou prehliadky a výkladu oboznámení s činnosťou Združenia priateľov Hričovského hradu. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a tešíme sa na možnosť zúčastniť sa projektu aj budúci rok. Fotografie si môžete prezrieť v našej galérií.


 

Projekt Naše mesto 2015

                Aj tento rok sa zúčastníme na projekte Naše Mesto. Tu sa môžete prihlásiť na naše aktivity, ktoré sa budú konať počas dňoch 12 a 13 júna.


 

Spolupráca s obcou Dolný Hričov

                V spolupráci s obcou Dolný Hričov sa vyrobili magnetky hradu Hričov. Je možné zakúpiť si ich priamo na obecnom úrade, alebo v základnej škole. Cena za megnetku je 2 eurá. Obec Dolný Hričov chce aj takouto formou podporiť naše aktivity zamerané na záchranu hradu Hričov. Peniaze z predaja budú použité na záchranu hradu. Taktiež je možné zakúpiť si od nás tričká a pohľadnice hradu Hričov.


 

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja

                V tomto roku nás podporil Žilinský samosprávny kraj dotáciou 1300 € na materiálové zabezpečenie obnovy hradu Hričov, ďakujeme.


 

Výstup turistického klubu KST Elektrovod Žilina na hrad Hričov

                Dňa 15.3. 2015 sa konal výstup Turistického klubu KST Elektrovod na hrad Hričov po trase náučného chodníka. Výstup bol spojený s odborným výkladom a prehliadkou hradu Združenia priateľov Hričovského hradu. Po absolvovaní trasy chodníka sa konala pod hradom spoločná opekačka. Fotogaléria.


 

 {youtube}w-nfxE7SEOg|600|450|0{/youtube}