August 2019 - druhá polovica

Počas druhej polovici mesiaca august pokračovali murárske práce na zamurovaní rozsiahlej kaverny v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa obnovoval aj zaniknutý oporný pilier do torzálnej podoby. Ďaľšie murárske práce boli zamerané na kompletnú konzerváciu západnej steny zadného paláca z exteriéru. Práce na lane zabezpečila šikovná partia pod vedením Aleša Hofereka z Moravy. Na objekte rožnej veže sa pokračovalo v rozširovaní južnej obvodovej priečky a vykonali sme aj konzerváciu klenby severného okna zadného paláca z exteriéru. Počas celého mesiaca sa aj neustále vynášal do hradu kameň, piesok a vápno. V závere mesiaca sme vykopali archeologickú sondu v priestore stredného paláca, kde sme objavili základ steny z doposiaľ neznámej stavebnej etapy hradu.


 

              August 2019 - prvá polovica

V prvej polovice mesiaca august pokračovali murárske práce prevažne v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa nachádzala rozsiahla kaverna, ktorá ohrozovala statiku celého objektu. V mieste kaverny sa nachádzal z exteriérovej strany oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácií s KPU Žilina a metodičkou rozhodli vymurovať do torzálnej podoby. Nový murársky zákrok sme začali sme začali realizovať na južnej stene rožnej veže, kde sme začali rozširovať obvodovú priečku. Pod južnou stenou zadného paláca sa začal realizovať archeologický prieskum, z dôvodu plánovaného zamurovania kaverny.


 

              Júl 2019

V mesiaci júl sme pokračovali v kopaní archeologickej sondy v severovýchodnom rohu zadného paláca v mieste rozsiahlej kaverny, ktorú sme následne začali zamurovávať. V mieste kaverny sa nachádzal aj oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácii s KPU rozhodli vymurovať do torzálneho stavu. Na hrad nám prišla pomôcť aj partia horolezcov z Moravy pod vedením Aleša Hofereka, ktorá sa venovala kompletnej konzervácii západnej steny zadného paláca z exteriéru. V týchto miestach je takmer nemožná stavba lešenia a práce museli byť vykonané na lanách, pomocou horolezeckej techniky. Taktiež sa obnovovala poškodená klenba západného okna zadného paláca z exteriéru. Dňa 20.7. sme sa zúčastnili skvelej akcie Fazuľovice v Dolnom Hričove, kde sme predávali naše hradné suveníry. V závere mesiaca sme pokračovali v čistení mýtnice v Dolnom Hričove od sutiny, keďže tam neustále realizujeme reštaurátorský výskum pôvodných omietok.


 

              Jún 2019 druhá polovica mesiaca a Stredoveký deň

Počas druhej polovice mesiaca jún sme pokračovali v škárovaní západnej steny zadného paláca a v konzervácii koruny v jeho severozápadnom rohu. V severovýchodnom rohu zadného paláca sme začali začisťovať priestor v rozsiahlej kaverne, ktorá ohrozuje severnú stenu zadného paláca. Bola tu vykopaná archeologická sonda v snahe nájsť skalné podložie pod kavernou. Dňa 17.6. sme opäť v spolupráci so ZŠ Dolný Hričov zorganizovali spoločnú akciu Stredoveký deň, v rámci čoho sme žiakom na škole pripravili prezentáciu s názvom Život na hradoch a následne sme sa presunuli na hrad, kde sme mali pre žiakov pripravené rôzne pracovné aktivity. Žiaci nosili a triedili kameň, odstraňovali náletovú vegetáciu a natierali schodisko.

 


 

              Jún 2019 prvá polovica mesiaca a Naše Mesto

V prvej polovici mesiaca jún sme sa venovali konzervácii koruny zadného paláca v severozápadnom rohu a škárovaniu západnej steny zadného paláca. Voda Temaqua nám podarovala 40 balení vôd balených po 6 ks, za čo srdečne ďakujeme. Dňa 5.6. sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii na hrade Budatín s názvom : FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ, kde sme prednášali príspevok s názvom : Stavebný vývoj hradu Hričov. Príspevok bude publikovaný aj vo Vlastivednom zborníku Považia. Počas dní 7.6. a 8.6. sa na hrade konal projekt s názvom Naše Mesto, do ktorého sa každoročne zapájame. Počas týchto dvoch dní sa dobrovoľníci zapojili do rôznych pracovných aktivít. Na hrade sa natieralo drevené schodisko, brúsili sa a lakovali tabule náučného chodníka, odstraňovala sa vegetácia v areály hradu, opravovala sa plošina pod náraďovňou a vynášal sa kameň. Dňa 8.6. sme našli pod hradom rozsiahle výkopy po detektoristoch. V miestach výkopov sa našlo množstvo keramiky. Naše združenie podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu vykrádania archeologickej lokality.


 

               Hričovská skalná ihla

Konečne sa nám podarilo vybaviť označenie tejto prírodnej pamiatky :) po ceste k nej ešte budú osadené dva smerníky..


 

               Článok

V Žilinskom Večerníku vyšiel nový článok o hrade "Na hrade Hričov chýba pracovná sila"


 

               Kniha "Zachráňme hrady"

Máme dotlač tejto unikátnej publikácie o záchrane našich hradov. Samozrejme Hričov nechýba. Máme ešte 50 kusov, ktoré ponúkame počas dní, keď sme na hrade :)


 

               Temaqua podporuje hrady

Ďakujeme vode "temaqua" za darovanie 40 balení vôd po 6 fliaš :)


 

               Konferencia Fortifikácie na Slovensko-Moravskom pohraničí 2019

Považské múzeum v Žiline organizovalo takúto peknú konferenciu v Budatínskom zámku, v rámci ktorej sme mali príspevok o prácach na Hričovskom hrade.


 

               Január - Máj 2019

V mesiacoch január – máj sme sa venovali údržbe hradného areálu, odpratávaniu snehu a triedeniu kameňa. V apríli sme zahasili prvú várku vápna a v máji sme začisťovali popraskanú skalu v severozápadnom rohu zadného paláca. Úspechom mesiaca máj bolo označenie Hričovskej skalnej ihly umiestnením informačnej tabule v obci Hričovské Podhradie. Tabulu sme osadili v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Ďalším úspechom bolo nájdenie novej jaskyne neďaleko od hradu.


 

               Dušičky 2018

Dňa 3.11. 2018 sa konalo na hrade Hričov, už tradičné podujatie s názvom Dušičkový výstup. Začiatok akcie sa konal v centre obce Hričovské Podhradie pred krčmou Pod hradom, kde sa predávali tombolové lístky. Návštevníci si tu mohli pozrieť a vypočuť prezentáciu prác, ktoré na hrade od roku 2010 vykonáva naše združenie s názvom Združenie priateľov Hričovského hradu. Po ukončení prezentácie sa konal spoločný výstup na osvetlený hrad Hričov. V predhradí si mohli návštevníci zakúpiť rôzne suveníry a občerstviť sa teplým nápojom. Na záver akcie sme losovali tombolu a rozdali sme množstvo pekných darov. Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorý podporili naše podujatie. Fotogaléria


 

               Október 2018

V mesiaci október sme úspešne ukončili murársku sezónu roku 2018. Murárske práce počas mesiaca boli zamerané na konzerváciu torza zaniknutého okna na korune západnej steny zadného paláca, kde bol naznačený parapet a časť špaliet okna. Ďalší murársky zákrok bol realizovaný na korune severnej steny zadného paláca, kde bol osadený borovicový trám, na ktorý sa následne osadili a zamurovali dubové hranoly v počte sedem kusov, ktoré naznačujú vnútorné umiestnenie stropných trámov. V rožnej veži bola ílom vyplnená škára medzi podlahou a východnou obvodovou stenou. Škára vznikla v druhej stavebnej etape, kedy bola veža rozšírená a východná stena posunutá. Vzniknutá medzera bola už v tom čase vyplnená ílom. Fotogaléria prác.


 

               September 2018

V mesiaci september sa nám podarilo dokončiť murársky zákrok na nike západnej steny zadného paláca, kde boli vložené štyri dubové trámy a následne sa zamurovala podlhovastá kaverna nad nikou. Nové konzervačné práce sa začali na parapete zaniknutého okna západnej steny a na korune severnej steny zadného paláca. Počas mesiaca sa pokračovalo taktiež v konzervácii pôvodných omietok v zadnom paláci. V závere mesiaca sme objavili v rokline pod hradom detektoristické sondy z vykrádania hradnej lokality. Prosíme návštevníkov, ak by ste si všimli podozrivé osoby v blízkosti hradu s detektorom, nahláste to polícii nakoľko sa jedná o trestný čin. Ďakujeme.  Fotogaléria z prác


 

               Noc hradných zrúcanín 2018

Dňa 4.8. 2018 sme v obci Hričovské Podhradie zorganizovali 3. ročník akcie "Noc hradných zrúcanín" na hrade Hričov, v spolupráci s obcou Hričovské Podhradie. Počas večera vystúpili domáci účinkujúci - Maťa so psíkom Emanom, historická skupina Diadém z Blatnice, ktorá mala pripravené hry a ukážky oblečenia a stredovekých zbraní. Na záver vystúpil rodák z Dolného Hričova spevák Peter Adamov, ktorý program obohatil po hudobnej stránke. Návštevníkov ktorý sa rozhodli ísť na hrad čakalo malé občerstvenie :)  Fotogaléria


 

               August 2018

V mesiaci august sme dokončili konzervačné práce na podlahe a obvodovej priečke v objekte rožnej veže. Ďalší zákrok sme dokončili v nároží severnej steny zadného paláca, kde sme zamurovali objemnú kavernu v celom rozsahu. V zadnom paláci sme pokračovali v konzervácii a stabilizácii muriva v mieste niky, kde sa nachádzala vstavaná drevená konštrukcia. Do niky sme vložili štyri dubové trámy a následne sme zamurovali rozvoľnené murivo a praskliny v blízkosti niky. V spolupráci so Žilinskou univerzitou sme georadarom skúmali terén na hrade, ako aj v budove mýtnice v Dolnom Hričove, kde plánujeme vytvoriť stálu expozíciu. Merania mali odhaliť prípadné podzemné priestory a výsledky meraní sa momentálne spracovávajú. Taktiež v spolupráci s univerzitou bolo vykonané skenovanie hradu a terénu pod hradom. Výsledkom skenovania bude vytvorenie 3D modelu hradu Hričov v dnešnej podobe a vytlačenie modelu hradu v 3D tlačiarni. Dňa 16.8.2018 sme boli pozvaný na festival Hviezdne noci v Bytči, kde sme vo Vitalkafe prezentovali práce nášho združenia. Fotogaléria.


 

               Júl 2018

Začiatkom mesiaca sme si prevzali cenu: druhé miesto v hlasovacom projekte Nadácie Tesco vo výške 600 eur. V rámci murárskych prác sme pokračovali v zamurovaní rozsiahlej kaverny v severozápadnom rohu zadného paláca a v konzervácií podlahy v objekte rožnej veže. Nový murársky zákrok bol začatý v mieste niky západnej steny zadného paláca. V tomto mieste sa nachádzal obdĺžnikový otvor, pravdepodobne po vstavanej skrini. Murivo v nike a nad ňou bolo rozvolnené a narušené prasklinami. Počas tohto mesiaca bola vykonaná aj konzervácia dochovaných omietok na západnej stene zadného paláca. V priestore horného paláca bol odobratý a zakonzervovaný fragment maltovanej podlahy. Fragmentu podlahy hrozil zánik a z toho dôvodu bol citlivo odobratý, zakonzervovaný a pripravený pre budúce vystavovanie. Na hrade sme z dôvodu vykradnutia pokladničky osadili novú a bezpečnejšiu. Fotogaléria prác.


 

               Jún 2018

Počas mesiaca jún prebiehali naše murárske práce na objekte rožnej veže, kde sa nadmurovala východná obvodová stena a konzervovala sa podlaha objektu. V objekte zadného paláca boli murárske práce zamerané na doplnenie výpadku rozsiahlej kaverny na západnej stene, kde sa nachádzalo staršie zamurované okno. Na severnej stene tohto paláca sa začalo so zamurovaním kaverny v exteriérovom severozápadnom nároží objektu. V interiéry paláca bola začatá konzerácia pôvodných goticko-renesančných omietok. Od priestoru stredného paláca, smerom do horného paláca bola do skaly navŕtaná železná ferata, pre zlepšenie pohybu návštevníkov. Dňa 16.6. 2018 sme sa zúčastnili akcii Športový deň na ihrisku v Hričovskom Podhradí kde sme predávali hradné suveníry. Fotogaléria prác.


 

               Grant

S radosťou oznamujeme, že náš projekt - "Dajme mýtnici kultúrne využitie" v grantovom programe spoločnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". vyhral 1. miesto vo verejnom hlasovaní, čím sme získali 1300 eur. Srdečne ďakujeme za vaše hlasy :)


 

               2%

Aj tento rok sa Združenie priateľov Hričovského hradu uchádza o 2%. Môžete tak podporiť záchranné práce a kultúrne aktivity na Hričovskom hrade. Pre darovanie 2% budete potrebovať potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa2perc.-Vyhlasenie-2019-ZPHH-editovateľné.pdf

Za príspevky srdečne ďakujeme...


 

               Január

Prvé naše tohtoročné aktivity prebiehajú v budove mýtnice v Dolnom Hričove. Postupne sa nám ukazujú renesančné omietky, ktoré čaká ešte konzervovanie. Nezabudnite, že naše aktivity môžete podporiť 2% z daní. Formuláre zverejníme už čoskoro.


 

               Krátky report z decembra

V mýtnici sme v spolupráci so Žilinskou univerzitou georadarom skenovali ďalšie miestnosti z dôvodu predpokladu zasypaných pivničných priestorov. Zúčastnili sme sa v obci Dolný Hričov krstu krásnej publikácie s názvom "Ľudové piesne spod Hričovského hradu", ktoré po dlhoročnom výskume vydal pán Ľubomír Kováčech. A odoslali sme dva projekty na MKSR - jeden určený hradu Hričov a druhý mýtnici v Dolnom Hričove. Držte nám palce, aby nás podporili a aby sme aj v roku 2019 zachránili kus našej kamennej histórie.

 


 

               Reportáž na Tv Raj

Aj v regionálnej tv Raj odvysielali reportáž o Dušičkovom výstupe.

               Reportáž na JOJ

V novinách tv Joj ste mohli vidieť reportáž z Dušičkového výstupu. Reportáž začína na čase 27:24

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/59168-noviny-tv-joj


 

               Pozvánka na Dušičkový výstup 2018

Aj tento rok pripravujeme pre vás 4. ročník našej akcie Dušičkový výstup. Tradične sa stretneme pred krčmou Pod hradom, kde sa uskutoční premietanie prezentácie a predaj tombolových lístkov. Po prezentácii sa vyberieme spolu na hrad, kde vás bude čakať nápoj na zohriatie a osvetlený hrad. Na hrade budeme losovať tombolu :) V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do kultúrneho domu v Hričovskom Podhradí.


 

               Pohľadnice

V kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí v Žiline si už môžete zakúpiť aj pohľadnice Hričovského hradu :)


 

               Máj 2018

V mesiaci máj sme sa venovali škárovaniu stien a nadmurovaniu východnej priečky objektu rožnej veže. Ďalšie murárske práce boli vykonané na poslednom fragmente valenej klenby cisterny. Klenba bola v celom rozsahu škárovaná a zakonzervovaná. Počas tohto mesiaca bol na hrade vykonaný aj dendrochronologický výskum dochovaných pôvodných drevených fragmentov, ktorých datovanie nám prinieslo nové poznatky o niektorých stavebných etapách hradu. Počas dobrovoľníckeho víkendu nám na hrade pomohli aj skauti z 25. zboru Vodopád. Skauti nám pomohli preniesť 1000 l nádrž na vodu, vyčistili areál hradu od starých driev, vyniesli kameň do hradu a odstraňovali nálety. Dňa 30.5. sme opäť zorganizovali pre žiakov ZŠ Dolný Hričov Stredoveký deň, v rámci čoho sme na škole urobili pre deti prednášku o hradoch a následne sme sa spolu presunuli do Hričovského Podhradia, kde sme sa rozdelili do pracovných skupín. Pracovné aktivity boli zamerané na brúsenie a lakovanie drevených tabúľ náučného chodníka, natieranie dreveného schodiska na hrade a odstraňovanie náletov v predhradí. Všetkým dobrovoľníkom, ktorý nám pomohli v mesiaci máj srdečne ďakujeme. Fotogaléria prác.


 

               Február-Apríl 2018

Dňa 4.2. 2018 sme sa zúčastnili akcie "Prasačiny" v obci Dolný Hričov, kde sme prezentovali hrad predajom suvenírov. 15.2. 2018 sme sa zúčastnili odbornej konferencie na pôde Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky nazvanej "Oživovanie hradov", zameranej na prezentáciu prác členských združení združenia Zachráňme hrady a odborné príspevky pozvaných hostí. Na konferencií boli odprezentované aj práce na Hričovskom hrade a numizmatické nálezy. V marci sa nám podarilo v spolupráci so Žilinským Samosprávnym Krajom osadiť v obci Hričovské Podhradie novú štvorjazyčnú tabuľu zameranú na históriu hradu Hričov. Taktiež sme rozbehli spoluprácu s miestnou krčmou, ktorá bude propagovať práce na hrade a budú sa tu dať zakúpiť hradné suveníry. V mesiaci apríl sme začali prvé prípravné práce na pracovnú sezónu na hrade. Zahasili sme vápno a postavili lešenie v cisterne, kde budeme následne konzervovať poškodenú klenbu. Fotogaléria

 foto:Rudo Mlich

foto:Rudo Mlich


 

               Výsledky hlasovania

Priatelia ďakujeme, že ste v obchodnom dome Tesco hlasovali za náš projekt prípravy expozičných priestorov v obci Dolný Hričov. V rámci hlasovacieho projektu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, sme sa umiestnili v rámci regiónu na druhom mieste a získali sme 600 eur, ktoré budú použité na reštaurátorský výskum omietok, v budúcich výstavných priestoroch.

 


 

               Mýtnica v Dolnom Hričove

Rok 2018 je pre naše združenie významným tým, že sme získali do opatery ďalší objekt a rozšíril sa záber našej činnosti. Do nájmu sme získali prízemné priestory v budove bývalej mýtnice v Dolnom Hričove. Tento rok plánujeme v zaklenutých priestoroch urobiť reštaurátorský výskum, pre prípad či sa poď maľovkami nenachádzajú fragmenty pôvodnej výmaľby. Následne plánujeme nevhodné nátery odstrániť a celý priestor nanovo vymaľovať. Keďže chceme hrad Hričov ponechať autentickou zakonzervovanou ruinou, neplánujeme v jeho interiéry, na rozdiel od iných hradov vytvárať umelé expozičné priestory. Plánujeme časom vytvoriť 100% expozičné priestory v budove mýtnice, ktorú budeme môcť dostatočne zabezpečiť a po vzájomnej dohode s Považským múzeom v Žiline tu budeme môcť vystavovať autentické predmety. Kým sa tak stane, budeme v priestoroch organizovať menšie dočasné výstavy a ak nám bude šťastie priať, možno prvú výstavu otvoríme už tento rok.


 

               Reportáž v TV RAJ

12.4. 2018 Odvysielala televízia Raj reportáž o prácach na hrade Hričov. Reportáž začína na 8. minúte.


 

               Článok v spravodaji Varínčan

Na ôsmej strane spravodaju Varínčan č.4/2018 nájdete článok o Hričovskom hrade


 


 


 

Unikátna 3D animácia rekonštrukcie Hričovského Hradu ukazuje, ako pamiatka vyzerala


 

               Napísali o nás článok:

Partia mladých nadšencov vzala svoje sily do hrstí: Pozrite sa, do čoho sa pustili!


 

 

               Článok z My Žilinské noviny


 

               November 2017

Počas mesiaca november sme sa zamerali na archeologický výskum prvej brány. Priestor sme vyčistili od náletov a postupne sme odkopávali suť na skalné podložie, kde sme našli množstvo zaujímavých zásekov. Počas výskumu sa nám nepodarilo nájsť žiadny náznak po možnej murovanej konštrukcii prvej brány. Aj z dôvodu veľkého nálezu klincov môžeme predpokladať, že priestor v okolí prvej brány tvorili rôzne drevené konštrukcie. Výskum sme zamerali aj na priestor nad prvou bránou, kde sme našli tri veľké záseky po trámových konštrukciách. Na záver mesiaca nám prišli pieskovcové kamenné kvádre - nárožia, ktoré budú v budúcnosti osadené do rožnej veže. Pozrite si našu fotogalériu.


 

               Dušičkový výstup 2017

Po tretí krát sme zorganizovali v počte 5 dobrovoľníkov akciu Dušičkový výstup na hrad Hričov. Počasie nám aj do tretice prialo a na hrad prišlo cez 300 ľudí. Akciu sme začali o 18:00 pred krčmou Lipa, kde bola krátka prednáška k hradu Hričov a predaj tombolových lístkov. Následne sme sa spoločne vybrali po tme zdolať Hričovský hrad a dať si na hrade nejaké to teplé občerstvenie, ako varené vínko a teplý čaj. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si aj nejaké tie suveníry do zbierky a cca o 20:00 sme začali losovať tombolu. Tento rok sme mali pre Vás pripravených 40 pekných cien, tak dúfame že dary potešili a srdečne ďakujeme všetkým darcom za podporu. Prvý krát sme na hrade rozdávali magnetky vyrobené pre túto akciu, ktoré nám podaroval pán Rastislav Ivanka. Fotogaléria.


 

               Október 2017

Na začiatku októbra sme robili dokončovacie murárske práce. Murovali sa posledné kamene na korune zadného paláca, v juhovýchodnom nároží rožnej veže sme postavili lešenie a špárovaním sa čiastočne zastabilizovalo značne poškodené nárožie objektu. V závere murárskych prác bol ešte prešparovaný posledný zachovaný zbytok muriva brány do predného paláca. Naši zamestnanci natierali pred zimou schodisko, vozík, informačné tabule a pokračovali vo vynášaní kameňa do hradu. Po ukončení murárskej sezóny sme odštartovali archeologický výskum v rohu prvého poschodia predného paláca, kde sa našiel aj posledný fragment maltovanej podlahy, ktorý by sme chceli jar zakonzervovať, vybrať a odložiť do budúcej pripravovanej expozície hradu. Po dokončení archeologického výskumu v tejto časti sme spustili archeológiu v priestoroch prvej brány. Fotogaléria.


 

               Pozvánka na Dušičkový výstup 2017

Aj tento rok pre vás pripravujeme tretí ročník našej akcie s názvom Dušičkový výstup. Aj tento rok pre vás pripravujeme tombolu so zaujímavými cenami a v prípade priaznivého počasia bude prvý krát tohto roku nasvietený hrad :)

 


 

               September 2017

V mesiaci september sme spolu so skautmi z 25 zboru Vodopád zorganizovali dve víkendové akcie. Prvá akcia sa konala 2.9. a zúčastnilo sa nás osem dobrovoľníkov. Pripravila sa plošina pred prvou bránou na odkladanie kameňa, čistil sa areál hradu a strihala sa náletová vegetácia. Druhá spoločná brigáda sa konala 30.9. a zúčastnilo sa deväť dobrovoľníkov. Natieralo sa schodisko, prenášal sa kameň do priestoru rožnej veže a opravovala sa prístupová cesta na hrad. Počas tohto mesiaca nám prišla do obce zásielka trassových murovacích mált. 

Pokračovanie murárskych prác aj naďalej prebiehalo v zadnom paláci, kde sa obnovovali klenby severného a západného okna a začala sa aj konzervácia poškodených korún nad oknami. A vy si môžete pozrieť ako to vyzeralo.


 

               August 2017

V mesiaci august sme pokračovali v murovaní západného a severného okna zadného paláca. V západnom okne boli zamurované kaverny a praskliny v blízkosti okna a v severnom okne sa pokračovalo v murovaní parapetu okna. Severná stena bola poškodená pozdĺžnou ryhou v murive, čo bol pozostatok po zaniknutom poschodí, kde v murive boli zapustené drevené stropné trámy. Do tejto ryhy sme vložili a zamurovali 5 dubových trámov, ktoré naznačujú úroveň podlažia. Tento zákrok napomohol k zlepšeniu stability celej severnej steny zadného paláca. Po vymurovaní okenných parapetov boli do obnovovaných okien vyrobené a vložené drevené ramenáty, pre následnú obnovu klenbových záklenkov. Ďalšie murárske práce boli vykonané na západnej stene predného paláca, kde bola konzervovaná poškodená koruna veže. Počas mesiaca naši zamestnanci neustále vynášali na hrad potrebný kameň a piesok. Dňa 10.8. bola vykonaná obhliadka poškodeného brala pod zadným palácom geológom, v rámci čoho boli dohodnuté možné kroky pre stabilizáciu. Počasie nám celý mesiac prialo a zakúpili sme aj ďalšiu várku stavebného lešenia. Fotodokumentácia.


 

               Noc hradných zrúcanín 2017

Piatok 18.8. sme sa po druhýkrát zapojili do celoslovenskej akcie "Noc hradných zrúcanín". Začiatok akcie bol o 19:30 a hrad sme opustili tesne pred polnocou. O program sa postarala skupina Bella Tores, ktorá predviedla ukážky šermu a ohnivú šou. Po predstavení sa konal spoločný výstup na hrad po náučnom chodníku a na hrade si mohli dať návštevníci občerstvenie vo forme jednohubiek a domácich limonád. Taktiež bola možnosť zakúpiť si naše hradné suveníry a podporiť tak záchranu hradu. Počasie nám prialo a akcie sa zúčastnili cca do 200 ľudí... Pripájame fotogalériu :)


 

               Júl 2017

Počas mesiaca júl sme na hrade pokračovali v konzervácií severného a západného okna zadného paláca. V severnom okne sa muroval veľký výpadok muriva v deštruovanom okne, v ktorom sa nachádza aj parapet a sedílie staršieho zamurovaného okna. V západnom okne sa domuroval vypadnutý parapet okna a začali sa murovať menšie výpadky a praskliny v okolí okna, ktoré boli vyplnené aj chemickou kotvou. 7.7. 2017 sme si pripomenuli a oslávili siedme výročie nášho združenia menšou tortou a posedením v meste. V prednom paláci sme osadili trvalú pokladničku, tak dúfame že budete štedrí a podporíte záchranu hradu. Naši zamestnanci celý mesiac poctivo vynášali chýbajúci kameň do hradu. Záver mesiaca tvoril úspech v propagácií a značení hradu Hričov. V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sme osadili dva cestné smerníky označujúce Hričovský hrad.. V budúcnosti budú na hlavnú cestu osadené aj veľké tabule s obrázkom hradu. Fotodokumentácia z mesiaca júl.


 


 

               Smerové tabule

Podarilo sa nám v spolupráci so ŽSK vybaviť značenie hradu :) budúci rok už na hlavnej ceste budú asi aj veľké tabule s obrázkom hradu...


 

               Druhá polovica júna 2017

Počas druhej polovice júna sme pokračovali v konzervácií západnej priečky rožnej veže a v nadmurovaní jej východnej steny. V zadnom paláci sme pokračovali v nadstavbe lešania a následne sme spustilli konzervačné zásahy na severnom a západnom okne objektu. Okná sú značne poškodené a hrozil ich zánik. Pôvodne mali obe okná bočné sedílie a tehlové špalety. V neskoršom období boli sedílie zamurované a okná zväčšené. V severnom okne sme najprv vymurovali bočné sedílie, doplnili do líca muriva chýbajúce dosky a následne boli sedílie zamurované. Podobne sme postupovali aj v západnom okne. V sobotu 24.6. sme zorganizovali prvú dobrovoľnícku sobotu v tomto roku, kedy sa na hrad vynášal kameň, piesok, natieralo sa schodisko, odkopávala sa suť pod rožnou vežou, šparovalo sa murivo rožnej veže a ľudovým vzorom z Vajnor bola vyzdobená naša nová latrína. V západnom okne boli niektoré praskliny v murive vypĺňané chemickou kotvou. Počas tohto mesiaca nás na hrade navštívil Krajský Pamiatkový Ústav, naša pani metodička a statik, s ktorými sme preberali problematiku prasklín zadného paláca. Fotogaléria.


 

               Apríl, prvá polovica júna 2017

V mesiaci apríl sme zakúpili a doviezli kameň z Dolného Hričova do Hričovského Podhradia. V mesiaci jún sme okrem projektu "Naše mesto" na hrade pripravovali prístup k latríne, vynášal sa kameň do hradu a natierala sa nová latrína. Murárske práce prebiehali na rožnej veži, kde sa opravovala podlaha. Šparovala sa severná stena rožnej veže, na ktorej sa následne premurovala koruna a pokračovalo sa aj v konzervácií západného múru veže. V zadnom paláci sme začali so stavbou lešenia k plánovaným zásahom na oknách objektu. Pripájame fotogalériu.


 

               Článok v Žilinskom Večerníku

Tento týždeň ste si mohli prečítať v Žilinskom Večerníku o fungovaní Združenia priateľov Hričovského hradu.


 

               Naše Mesto 2017

Aj v roku 2017 sme sa opäť zapojili do projektu nadácie Pontis - "Naše Mesto", v rámci čoho sa mohli rôzny firemný zamestnanci nahlásiť na aktivity na hrade Hričov, ktoré sa konali počas dní 9 a 10.6. Počas prvého dňa v piatok bolo na hrade 10 zamestnancov z Kie a z našich radov sme boli štyria koordinátori. Celkový počet ľudí v piatok na hrade bol 14. Mali sme pre zamestnancov pripravené 3 pracovné aktivity. Jedna partia dobrovoľníkov odstraňovala náletovú vegetáciu na prístupovej ceste k hradu. Cesta bola značne zarastená kríkmi a tak hlinená cesta bola neustále mokrá a nemohla preschnúť. Po dažďoch je cesta v takom zlom stave, že sa autom nevieme na hrad dostať. Z tohto dôvodu bola cesta prerezaná a presvetlená, čo zabezpečí jej lepšie schnutie. Druhá partia ľudí sa venovala natieraniu dreveného schodiska, ktoré sme postavili na jeseň minulého roku. Schodisko je z borovicového dreva a vedie od priestoru rožnej veže do predného paláca. Je tvorené dvoma schodiskovými časťami a dvoma podestami. Počas tohto dňa sme s treťou partiou postavili pri hrade drevenú latrínu pod objektom rožnej veže. Najprv bolo potrebné prispôsobiť jej umiestneniu terén, vymyslieť podstavec až nakoniec prebehlo samotné montovanie jednotlivých častí latríny. Piatková akcia prebehla úspešne, urobil sa veľký kus práce a dobrovoľníci, ako aj členovia združenia mali veľkú radosť z dobre odvedenej práce.

Počas sobotňajšieho dňa sme mali na hrade 4 dobrovoľníkov a troch koordinátorov. Pokračovalo sa v natieraní dreveného schodiska, taktiež sa natierala latrína a upravoval sa terén v jej blízkosti. Neskôr nás na hrade zastihol dážď a práce boli ukončené. Z nadácie Pontis sme na túto akciu dostali 400€. Peniaze boli použité na kúpu latríny, špeciálnych náterov, rôzneho pracovného náradia a ochranných pomôcok. Fotodokumentácia.


 

               Stredoveký deň s deťmi ZŠ Dolný Hričov 2017

2.8. sa konal druhý ročník akcie Stredoveký deň, ktorý pripravujeme pre deti zo ZŠ Dolný Hričov. V škole sme deťom pripravili dve prezentácie o hradoch a taktiež kvíz. Za odmenu dostali horalku, pohľadnicu a kto mal všetky odpovede správne aj magnetku. Následne sme spoločne šli na hrad, kde sme deťom pripravili aktivity, ako strihanie kríkov, natieranie schodiska a rúbanie dreva na oheň. Na záver sme si opekali a deti nám pritom zahrali pripravenú scénku o tom ako Podmanický obsadili hrad. Viac v našej galérií.


 

              Hľadáme spolupracovníkov na pomocné práce

na hrade na šesť mesiacov cez projekt "Zapojenie

nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva".

Uchádzač musí byť vedený na úrade práce. 

Ak máte chuť pracovať ozvite

sa čím skôr na tel. 0910 483 315.

 


               V Novinách Žilinec vyšiel nový článok o Hričovskom hrade

 

               Pozrite si krásne video z minuloročnej stavby schodiska na Hrade Hričov

a nezabudnite, že nás môžete podporiť 2% z daní,

ako aj finančným darom na číslo účtu: SK8883300000002901097013

 

 

 

K poukázaniu 2% z daní budete potrebovať tieto tlačivá

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 2016 a

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016.

Všetkým darcom Ďakujeme :)