Prípravné práce na sezónu 2012

                Dňa 28.4. 2012 sa konala na hrade Hričov brigáda, v rámci ktorej sa začalo s úpravami pôvodnej prístupovej cesty na hrad a odstraňovaním náletovej vegetácie. Na nádvorí hradu sa konal výrub stromov kvôli postaveniu lanovky a archeologickému výskumu ktorý sa bude konať v hospodárskej budove v predhradí. Lanovka bude viesť od Prvej brány až do okna Horného paláca. Bude slúžiť na uľahčenie prepravy murovacieho materiálu do hradu. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.

Úprava prístupovej cesty

                Dňa 5.5. 2012 sa konala na hrade Hričov brigáda v spolupráci zo Žilinskými skautmi. Pokračovalo sa v čistení hradného areálu po výrube a likvidácii náletových krovín a kopaní príjazdovej cesty na hrad. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.

Dobrovoľnícka akcia "Naše mesto"

                V sobotu 16.6. 2012 sa konala na hrade Hričov brigáda v rámci projektu Naše mesto podporená nadáciou Pontis. Na hrade sa stretlo firemné dobrovoľníctvo spolu so Žilinskými skautmi v hojnom počte okolo 27 ľudí. V rámci tohto projektu sme na hrade pokračovali v kopaní príjazdovej cesty na hrad a začalo sa zo stavbou plošiny v priestoroch prvej brány. Na nádvorí hradu boli odstraňované náletové kroviny. Počasie nám prialo a urobil sa kus práce. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.

Pokračovanie úprav prístupovej cesty

                V dňoch od 30.6. do 4.7. sme na hrade pokračovali v úpravách prístupovej cesty na hrad. Urobil sa kus tvrdej a únavnej práce, ale už sa pomaly ale isto blížime k cieľu. Po dokončení prístupovej cesty budeme pokračovať v dokončení plošiny v priestore prvej brány, aby sme následne mohli na hrad vynášať stavebný materiál. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.

Vstupná komisia z KPÚ Žilina

                Dňa 2.7. 2012 sa na Hričovskom hrade konala – vstupná komisia z Krajského pamiatkového úradu Žilina, kde sme prebrali všetky plánované záchranné aktivity na rok 2012. Je to pre nás veľmi dôležitý krok vďaka ktorému môžeme spustiť v plnom prúde tohtoročnú sezónu. Už sa dohodol aj termín spustenia archeologického výskumu 16. júla 2012 :-) Fotografie s komisie si môžete pozrieť v galérií.

Archeológia cisterny deň 1, 2, 3

                Dňa 16.7. 2012 na hrad Hričov prišiel metodik a statik s ktorými sme si prešli a zhodnotili všetky plánované zásahy na rok 2012. Dohodli sme sa že plánovaná archeológia Zadného paláca sa konať nebude kvôli bezpečnosti práce, pretože na múroch paláca sa nachádzajú nebezpečné statické poruchy a na korunách paláca sa nachádza veľa uvoľnených kameňov. V tento deň sme aj spustili archeologický výskum zahĺbeného objektu v predhradí, ktorý sa často uvádza ako hospodárska budova. Po postupnom odkrývaní sme však nenašli žiadne časti murív a taktiež sa do tohto objektu nenašiel ani žiadny vstup, ktorý by nasvedčoval tomu že by išlo o nejaký obytný objekt. Všetko nasvedčuje tomu že išlo o zaklenutú cisternu na vodu. Jej aktuálna hĺbka je vyše štyroch metrov a to sa na jej dne nachádza ešte množstvo závalu. Fotografie s archeológie si môžete pozrieť v galérií.

Archeológia cisterny deň 4, 5, 6

                V dňoch 19.7., 20.7. a 23.7. sme pokračovali v archeologickom výskume cisterny a týmto sme zároveň ukončili prvú etapu tohto výskumu. Posledný deň sme v rohu cisterny vykopali hĺbkovú sondu. Narazili sme na ílovitú pôdu ktorej hĺbka bola cca 50cm. Pod vrstvou ílu sa nachádza do skaly vysekané dno cisterny. V minulosti z cisterny pravdepodobne začala unikať voda a tak na dno cisterny bola dodatočne navezená vrstva ílu. V budúcnosti plánujeme vyčistiť cisternu na úroveň ílu a zároveň zistíme či bol íl rovnomerne navozený po celom dne cisterny. Fotografie s archeológie si môžete pozrieť v galérií.

Úprava prístupovej cesty a areálu hradu 26.7. 27.7. 1.8. 2.8. 3.8.

                V priebehu týchto dní sa na hrade konala komisia z KPU Žilina, kde sme sa stretli spolu s archeológom. Zhodnotila sa archeológia cisterny v predhradí a zároveň sme prebrali ďalšie kroky archeológie na hrade. Počas týchto dní sa nám podarilo odstrániť z cesty veľký koreň a následne sme dokončili celú prístupovú cestu na hrad, čo spočívalo v ručnom prekopávaní dĺžky vyše 65m ¬v koreňoch a kamení. Na nádvorí hradu sme museli orezať niektoré stromy kvôli príprave lanovky. Jeden zo stromov nám spôsoboval menšie ťažkosti, no nakoniec sme ho úspešne orezali :). Pred prvou bránou sa pokračovalo v budovaní plošiny. Fotografie s úprav si môžete pozrieť v galérií.

Lanovka

                Dňa 9.8. a 10.8. 2012 sme na hrade začali s výstavbou lanovky ktorá smeruje od predného paláca až do priestorov prvej brány. V týchto dňoch sme úspešne odskúšali aj našu cestu, kde sa historicky po prvý krát dostalo auto až na plošinu v priestore prvej brány. Po dostavbe lanovky sme začali vyvážať Samurajom z dediny piesok a pomocou lanovky sme ho prevážali do predného paláca, kde bol čiastočne odstránený suťový zával. Fotografie so stavby si môžete pozrieť v galérií.

Prvá murárska sezóna

                V dňoch 16.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. sa na hrade konali veľmi dôležité brigády, v rámci ktorých sme vyviezli všetok potrebný stavebný materiál na hrad a následne nastal pre naše združenie veľký okamih. Po prvý krát sme na hrade zahasili vápno, po prvý krát sme začali na hrade so stavbou lešenia a po vyčistení mega kaverny v zadnom paláci sme spustili historicky prvú murársku sezónu na hrade Hričov. K tomu sme si museli proste otvoriť pivko :-) Fotografie s príprav murovania a prvého murovania si môžete pozrieť v galérií.

Murárska sezóna

                V dňoch 28.8. 29.8. 30.8. a 31.8. sme na hrade pokračovali v našej prvej murárskej sezóne na nároží zadného paláca. Tento obrovský zákrok si prišiel pozrieť aj metodik, s ktorým sme prebrali ďalšie kroky súvisiace s odstránení m tohto mega výpadku. Počas týchto dní sme na hrade pripravili aj lešenie v priestore horného hradu, pod poslednú valenú klenbu na hrade. Klenba je zvetrala a v najbližších dňoch plánujeme jej konzerváciu, ktorá bude spočívať v dosadení vypadnutých kameňov + jej kompletné vyšpárovanie. Na hrade sme zahasili ďalšie vápno, ktoré nám vyviezol veľmi ochotný pán z koliby v Paštinej Závade – všetkým ktorý majú radi domáce syry odporúčame navštíviť :-) Fotografie s murovania si môžete pozrieť v galérií.

Konzervácia klenby a nárožia zadného paláca

                V dňoch 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. sme na hrade privítali šikovného pomocníka z hradu Bystrica, ktorý sa ujal konzervácie poslednej valenej klenby na hrade Hričov, ktorá sa nachádza v priestore horného hradu. Klenba bola kompletne vyšpárovaná a doplnená vypadnutým kameňom. Taktiež bola vyšpárovaná aj menšia klenba, ktorá sa nachádza pod valenou klenbou nalepená na skalu. Po dokončení tohto zásahu sme sa pustili aj do klenby nachádzajúcej sa nad vstupom do zadného paláca. Počas týchto dní sme aj naďalej pokračovali vo vymurovaní obrovského a nebezpečného výpadku muriva v nároží zadného paláca. Fotografie s konzervácie si môžete pozrieť v galérií.

Dokončenie nárožia zadného paláca

                V dňoch 8.9. 10.9. 11.9. sme na hrade úspešne napredovali v murovaní kaverny zadného paláca. Kvôli preprave materiálu z vonkajšej strany paláca sme museli vysunúť lešenie. Dňa 11.9. sme úspešne dokončili tento náročný a veľký výpadok v nároží zadného paláca. Týmto sme ukončili prvú etapu záchrany rozpadnutých základov tohto objektu. Fotografie s murovania si môžete pozrieť v galérií.

Konzervácia Predného paláca a Rožnej veže

                V dňoch 17.9. 18.9. 19.9. 21.9. 22.9. sa na hrade Hričov konali ďalšie veľmi dôležité murárske zásahy tohtoročnej úspešnej sezóny. Dokončili sme posledné tohtoročné murárske zásahy na nároží zadného paláca, kde sme následne rozobrali lešenie a začali sme s jeho stavbou v prednom paláci. Úspešne sme spustili prvé konzerváčne práce na záchrane posledného zachovalého okna s pôvodným kamenným ostením. Domuroval sa výpadok prahu pod sedíliami tohto okna, kde následne ideme osadiť dubové dosky, ktoré sa tam pôvodne nachádzali. Taktiež sme spustili prvú etapu konzervácie rožnej veže, ktorú sme odkopali na skalný základ a následne sme začali zo šparovaním a murovaním veľkého výpadku muriva z jej bočnej strany. Na hrad zavítal aj metodik s ktorým sme prebrali všetky tohtoročné zásahy. Fotografie s konzervácie si môžete pozrieť v galérií.

Ukončenie murárskej sezóny 2012 na hrade Hričov

                Počas posledných tohtoročných murárskych brigád prvej úspešnej murárskej sezóny nášho združenia sa pokračovalo v špárovaní a domurovaní výpadku muriva na Rožnej veži, čím sa úspešne ukončila prvá etapa jej postupnej stabilizácie. V strednom okne predného paláca bol osadený chýbajúci dubový preklad, nad ktorým bol následne domurovaný výpadok muriva. Do ďalšieho okna predného paláca sme osadili dobový parapet a taktiež sme domurovali sedáky tohto okna. Vnútorná stredná stena tohto paláca bola prešpárovaná . Na hrade sme mali taktiež aj jednodňovú akciu so žilinskými skautmi, ktorý odstráňovali suťový zával v prednom paláci a v areáli hradu odstráňovali náletovú vegetáciu. Veľmi milým prekvapením bolo keď nám tri dievčatá z Podhradia doniesli na hrad po mame buchty a kávu za čo im ďakujeme :) Fotografie s dokončovací prác si môžete pozrieť v galérií.

Zazimovanie

                Dnes 8.12. 2012 sme boli navštíviť hrad a konečne ho zazimovať. Odpratali sme kameň z predného paláca, schovali podlážky, lavičky a opiekli klobásky a slaninu. Nejaké obrázky sú v galérke. Rok 2012 definitívne za nami :)