V roku 2021 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

Nadácia Tesco

Expodom

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2020 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadácia KIA

Nadácia Tesco

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2019 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadácia Tesco

Obec Dolný Hričov

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2018 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadačný fond Telekom

Nadácia Tesco

Nadácia Tatrabanky

Nadácia Pontis

Obec Dolný Hričov

a 2% z daní + dary

V roku 2017 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadačný fond Telekom

Nadácia Pontis

Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica

Považské múzeum v Žiline

Syrové torty Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

Obec Dolný Hričovské Podhradie

a 2% z daní + dary

V roku 2016 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadácia KIA

Žilinský samosprávny kraj

Nadačný fond Telekom

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2015 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Žilinský samosprávny kraj

Nadačný fond Telekom

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2014 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadačný fond Telekom

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2013 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadačný fond Telekom

Nadácia KIA

Prodis

Nadácia Pontis

a 2% z daní + dary

V roku 2012 nás podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Nadácia Pontis

Nadácia Tatrabanky

 a 2% z daní + dary

 

 

SRDEČNE ĎAKUJEME!