Hradné dni v Hričovskom Podhradí

                V sobotu 31. mája 2014 sa v Hričovskom Podhradí konali Hričovské hradné dni s výstupom na hrad a Medzinárodný deň detí s kultúrnym programom. Fotografie s tejto akcie si môžete prezrieť v tejto galérií.

 

Stavba plošiny so skautmi 

                V sobotu 7.6. sa konala na hrade Hričov brigáda v spolupráci so žilinskými skautmi 25 zboru Vodopád. V rámci tejto brigády sme začali so stavbou plošiny v priestore Rožnej veže, kde po dokončení plošiny bude umiestnený sklad náradia. Počas tohto dňa sa taktiež likvidovala náletová vegetácia v areáli hradu. Fotografie si môžete pozrieť v tomto albume. V závere albumu je krátka ukážka kvetinovej výzdoby hradu Hričov :)

 

Naše Mesto 2014

                 Počas dní 13.6. a 14.6. na hrade Hričov prebiehal dobrovoľnícky projekt s názvom Naše Mesto. Počas prvého dňa tohto projektu (piatok trinásteho :)) nám šťastie moc neprialo. Na hrad sa nedostavil nik s dobrovoľníkov a na hrade sme boli len dvaja. Taktiež sa nám odtrhol kardan na aute, pri vyvážaní lešenia a zvyšok lešenie sme museli preniesť ručne. V tento deň sme pokračovali v dokončovaní plošiny pri objekte Rožnej veže a taktiež sa nám podarilo opraviť auto. Počas druhého dňa nás na hrade bolo deväť. V priestore Rožnej veže sme postavili lešenie pre plánované murárske práce, odstraňovala sa náletová vegetácia v blízkosti hradu a na trase náučného chodníka a taktiež sme odstránili časť sute z cisterny v predhradí. Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu a zorganizovanie projektu Naše Mesto a taktiež patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným. Ako to vyzeralo si môžete pozrieť vo fotogalériíi.

 

Začiatok murárskej sezóny 2014

                Počas mesiacov jún a júl 2014 sme začali s prepravou kameňa zo starého humna v obci Dolný Hričov do Hričovského Podhradia. Pre plánovaný murársky zásah klenby východného okna Predného paláca a pre nedostatok klenbového kameňa na hrade, sme museli pristúpiť k zberu a triedeniu kameňa v ťažko prístupných roklinách pod hradom. V rámci murárčiny sa dokončila tehlová špaleta a výpadky muriva vo východnom okne Predného paláca, kde sme zamurovali dve tehly z rumunských hradov – a to zo slávneho Draculovho hradu Poenari a z peknej zrúcaniny hradu Saschiz. Murárske zásahy sa spustili aj na opornom pilieri objektu Rožnej veže. Jediné čo nás neustále trápi je upršané počasie, pre ktoré nemôžeme na hrade dlhšie pracovať. Fotografie zo začiatku sezóny si môžete pozrieť v galérií.

 

Murovanie Rožnej veže

                Počas mesiaca júl sme pokračovali v murovaní výpadkov muriva na objekte Rožnej veže. V rámci jedného dňa sme pokračovali v čistení objektu cisterny. Veľká vďaka patrí rodine Družkovským z Dolného Hričova, za možnosť rozobrať piliere starého humna a kameň použiť pri konzervačných prácach na hrade Hričov. Úspechom tohto mesiaca bolo po vyše roku spustenie lanovky na prepravu materiálu. Celý mesiac sa niesol v znamení dažďov. Rozmočila sa nám prístupová cesta a počas vyvážania piesku sme skĺzli autom z cesty. Taktiež sme boli nútený pristúpiť k sušeniu rozmočeného piesku. V galérií si môžete pozrieť fotografie s prác v mesiaci júl.

 

Prvá polovica augusta

               Počas prvej polovice augusta práce pokračovali na murovaní klenby východného okna Predného paláca. Kvôli nedostatku klenbového kameňa na hrade sme museli pristúpiť k jeho zberu v lese v Krásne nad Kysucou a následne kameň prenášať do Hričovského Podhradia. Počas dvoch dní sa pokračovalo aj v čistení hradnej cisterny v predhradí. Počasie nám tak ako celé leto neprialo a neustále nám pršalo, no aj napriek tomu sme úspešne dokončili klenbu východného okna Predného paláca, zahasili sme vápno pre ďalšie murárske aktivity a pristavili sme lešenie k strieľni v Strednom paláci, kde plánujeme najbližší murársky zásah. Počas tohto mesiaca nás na hrade navštívil aj detský tábor zo Žiliny. Fotografie si môžete prezrieť v našej galérií :)

 

Druhá polovica augusta

               Počas druhej polovice augusta sme sa venovali rozoberaniu humna v Dolnom Hričove a do Hričovského Podhradia sme previezli poslednú várku kameňa. V priestore Stredného paláca sme pristavili lešenie, pre plánované murárske zásahy. Zvyšok dní sme sa venovali archeologickému výskumu ktorí sme spustili v objekte Rožnej veže a v priestoroch Stredného paláca. Počas archeologického výskumu sa do prác zapojili aj niektorí študenti FF UKF Nitra, ktorí si tu odrábali svoju povinnú prax. Počas výskumu sa našlo množstvo črepového a kosteného materiálu, ako aj pieskovcové ostenia a úlomky z okenných vitráži. V noci z 28.8. na 29.8. sa na hrade zrútila značná časť nahnutého múru Zadného paláca. Deštrukcia zasypala priestor Stredného paláca, kde sa deň predtým konal archeologický výskum. Našťastie sa nikomu nič nestalo, no archeológia v Strednom paláci musela byť zrušená a v súčasnosti je Zadný a Horný palác neprístupný verejnosti. Fotografie si môžete prezrieť v našej galérií.

 

Zrútená stena

               V noci zo štvrtka 28. na piatok 29. augusta sa zrútila značná časť steny Zadného paláca hradu Hričov. Neodporúčame návštevníkom do tejto časti chodiť!

 

Prvá polovica septembra

               Počas prvej polovice septembra sme na hrade pokračovali v archeológii objektu Rožnej veže, kde sme sa dokopali na pôvodnú maltovú podlahu. V priestore Stredného paláca sme vykopali sondu, kvôli budúcim konzervačným prácam na bráne vedúcej z Predného paláca do Stredného paláca. V rámci konzervačných prác sme z interiéru dokončili východné okno Predného paláca. V objekte Stredného paláca sme spustili konzerváciu strieľne, kde budú domurované výpadky muriva a osadený dubový preklad. Ďalšie murárske práce prebiehali na objekte Rožnej veže, v rámci čoho sa pokračovalo v murovaní oporného piliera a murovaní kaverny v zadnej časti tohto objektu. V priestore Predného paláca bolo prešpárované murivo torza západného okna, s ktorého obnovou by sme mali začať budúci rok. V priestore Stredného paláca sme začali s postupným odpratávaním kameňa po zrútení steny Zadného paláca. Fotografie si môžete prezrieť v našej galérií.

 

Koniec murárskej sezóny 2014

                Počas posledných murárskych zásahov sme pokračovali v konzervácii objektu Rožnej veže, v rámci čoho sa pokračovalo v murovaní oporného piliera a následne jeho špárovaniu. V zadnej časti tohto objektu sa vymurovala kaverna v korune a následne sme pristúpili k špárovaniu tejto zadnej steny. V priestore Stredného paláca sme pokračovali v obnove strieľne, v rámci čoho sme osadili dubové trámy a následne sme v tejto fáze obnovy domurovali chýbajúce murivo nad trámami. V rámci stabilizácie múru Stredného paláca sme taktiež prešpárovali torzo vyššej strieľne tohto múru, kde hrozí že deštruovaný bok strieľne sa rozpadne a dôjde tak k deštrukcií veľkej časti muriva. V priestore Rožnej veže došlo k meraniu a plánovaniu budúceho schodiska vedúceho do horného hradu, ktoré máme v pláne postaviť budúci rok. Počas prvej polovice októbra nám prišli na hrad pomôcť skauti 25. Zboru Vodopád zo Žiliny. Skauti odkopávali a vyrovnávali terén v priestore Rožnej veže, kde plánujeme umiestniť sklad na náradie. Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do pomocných prác na hrade srdečne ďakujeme a dúfame že nám prídu pomôcť aj nabudúce :) Fotografie si môžete prezrieť  v našej galérií.

 

Koniec sezóny 2014

                Koniec sezóny nám trošku znepríjemnil vandalizmus, no aj napriek tomu sa urobil kus práce, zazimoval sa hrad a čakáme čo prinesie sezóna 2015. V rámci ukončenia sezóny sme zaílovali a zatrávnili murované koruny, dokončili sme archeologický výskum v priestore Rožnej veže, odstránili sme korene a pripravili sme plošinu pre budúci sklad náradia, natreli sme schody, zhodili sme ramenát z východného okna Predného paláca, uložili sme podlážky, lavičky a strávili sme pekný sviatočný večer na hrade. Fotografie z konca sezóny si môžete prezrieť  v našej galérií.