Podarovanie miešačky

                9.1.2016 nám rodina Butkovcov z Hričovského Podhradia dala krásny darček. Podarovali nám miešačku, za čo sme im nesmierne vďačný a moc si to ceníme. Teší nás že sa stále nájdu takýto srdečný ľudia.

Peniaze z verejnej zbierky, ktoré nám boli darované budú použité na ďalšie materiálové zabezpečenie konzervácie hradu. Bude zabezpečené nevyhnutne potrebné stavebné náradie (lopaty, krompáče, kýble), ktoré nám postupne taktiež pomizlo. Začiatkom sezóny bude musieť prebehnúť oprava nášho autíčka, ktoré je momentálne nepojazdné a taktiež budeme dokupovať lešenárske rúry.


 

 Podpora projektu

               S radosťou oznamujeme že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila náš projekt vo výške 3 000 eur. Projekt je zameraný na kompletnú obnovu západného okna predného paláca - (vyznačené na fotke). Za podporu srdečne ďakujeme.

Podpora projektu od KIA Motors


 

Meranie ostenia

               Dnes sme boli na hrade aj s pánom kamenárom. Zameriavali sme pôvodné kamenné ostenie východného okna predného paláca. Podľa vzoru tohto pôvodného ostenia bude vyrobené nové ostenie a umiestnené do plánovaného obnovovaného západného okna, ktoré sa nachádza hneď oproti. Nedá mi, ale musím prezradiť prekvapenie tohto zákroku - aj do tohto obnovovaného okna s ostením budeme vkladať repliku kovanej mreže :)

 

Meranie ostenia kamenárom


  

 Naše mesto - Slovenské hrady

Naše mesto 2016!

               Počas dní 10. a 11. júna 2016 sa na hrade Hričov konal opäť dvojdňový projekt Naše Mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Počas týchto dní sa do projektu zapojili rôzny firemný dobrovoľníci a vyskúšali si rôzne pracovné aktivity pripravené našim združením. Prvý deň sa nás stretlo cca 20 a spoločne sme brúsili a lakovali 20 drevených tabúľ náučného chodníka na hrad Hričov. Na hrade prebehla prednáška o aktivitách združenia a o samotnom hrade. Následne sa od priestoru cisterny prenášal kameň formou živej linky k priestoru nárožnej veže. Cestou z hradu sa opäť brúsili a lakovali tabule náučného chodníka a zastihol nás aj nepríjemný leják, no koniec dňa sme strávili v spoločnom posedení v miestnej krčmičke Lipa :) Druhý deň nás bolo na hrade 9 a opäť sa pokračovalo v lakovaní náučných tabúľ. Na hrade prebehla archeológia cisterny, nosenie kameňa a odstraňovanie náletov. Na záver dňa nás milo prekvapila návšteva z  TV Markíza a urobili sme krátku reportáž o aktivitách na hrade. Prezrite si našu fotogalériu :)

 Naše Mesto 2016 - Hričovský hrad 


 

Stredoveký deň s deťmi ZŠ Dolný Hričov

 

               Dňa 22.6.2016 prebehla na hrade akcia Stredoveký deň, ktorú sme pripravili v spolupráci s ZŠ Dolný Hričov pre deti 6. a 7. ročníka. Ráno sme si pre deti na ZŠ pripravili prezentáciu o vývoji hradov na našom území a o samotnom hrade Hričov. Následne sme sa spoločne presunuli na hrad, kde sa žiaci rozdelili do viacerých skupín. Jedna skupina bola zameraná na kreslenie a pripravili nám pekné kresby hradu a okolia. Ďalšie skupiny boli zamerané na pracovné aktivity a žiaci sa zapojili do reálneho archeologického výskumu, počas ktorého vykopali aj zopár historických črepov. Ďalšie skupiny nosili a triedili kameň, sekali a strihali kríky. Na záver nám žiaci pripravili prekvapenie, krátku scénku inšpirovanú hradnou povesťou. Srdečná vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré to s nami celé pripravili a dohliadali na bezpečnosť detí. Ako im to išlo si môžete pozrieť v našej galérií :) V podobnej spolupráci máme v pláne pokračovať aj ďalšie roky.

 

               Špeciálne pre tento deň žiaci vytvorili takúto maľbu :)

 

Kresba žiakov k Stredovekému dňu

 


 

Máj - jún 2016

 

               Prvé práce na hrade počas roku 2016 začali v máji, kedy sme museli rozobrať prevrátenú priečku múru. Jednalo sa o už dávno prevrátenú časť múru priečky stredného paláca, ktorá sa po zime zosunula do rokliny a poškodila nám lešenie. V mesiaci jún sa na hrade spustil prvý krát projekt v rámci MKSR Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Tento projekt bude mať trvanie 7 mesiacov a na hrade pracuje päť zamestnancov. Počas tohto mesiaca bolo zmerané dochované kamenné ostenie v prednom paláci, podľa ktorého sa bude vyrábať a osádzať nové ostenie, do západného okna predného paláca . Hlavné murárske práce prebehli na vymurovaní koruny múru stredného paláca, jeho špárovaní a zamurovaní rôznych výpadkov. Menší murársky zákrok bol vykonaný aj v rámci domurovania výpadku z exteriéru na západnom okne predného paláca, ktorého kompletnú obnovu plánujeme tento rok. Počas júna bola vykonaná aj archeológia v objekte rožnej veže, kde boli zistené dve prestavby objektu. Fotodokumentácia z našej galérie.


 

Noc hradných zrúcanín na Hričovskom hrade


 

Priebeh prác - Júl 2016

 

               V mesiaci júl sme sa venovali konzervácii múru stredného paláca. Práce spočívali v šparovaní exteriérovej strany múru a rozširovaní muriva na boku strieľne druhého poschodia. Ďalšie práce sa vykonávali na rozširovaní cesty pri prvej bráne , ukončil sa viacročný priebeh kopania cisterny, dokúpili sme ďalšiu várku lešenia a narezali tehly na obnovu západného okna predného paláca. Obec Dolný Hričov nás prizvala na akciu Majstrovstvá vo varení fazuľovice, kde sme mali možnosť predávať hradné suveníry a náš umelec Juraj robil maľovanie na tvár. Ďalšie konzervačné práce sme spustili na domurovaní bočného múru rožnej veže, kde bolo potrebné upraviť sekaním skalu na položenie prvých kameňov z výpadku steny. Záver mesiaca sme zavŕšili dovozom 6ks kamenných článkov z obce Chtelnica, ktoré budú tvoriť ostenie nového okna. Viac fotogaléria...


 

Noc hradných zrúcanín na Hričovskom hrade

               Dňa 6.8. 2016 sa naše združenie spolu s obcou Hričovské Podhradie, zapojilo po prvý krát do celoslovenskej akcie Noc hradných zrúcanín. Ide o akciu, do ktorej sa zapájajú rôzne občianske združenia, ktoré sa starajú o hradné zrúcaniny. U nás na hrade Hričov akcia začala o 18:30 na ihrisku v Hričovskom Podhradí, kde si mohli návštevníci pozrieť ukážku šermu, popravu a ohnivú šou. O 20:30 bol spoločný presun na osvetlený Hričovský hrad, kde si mohli záujemcovia pozrieť a vypočuť prednášku o hrade, občerstviť sa a zakúpiť si nejaký ten suvenír. Ako to vyzeralo si môžete pozrieť v našej galérií.

 

Vidíme sa opäť o rok :)


 

Priebeh prác - 1/2 Augusta 2016

               Prvá polovica augusta sa niesla v znamení osádzania prvých ostení do obnovovaného západného okna predného paláca. Do okna sa osadilo spodné a dve bočné ostenia spolu s kovanou mrežou. Na rožnej veži sa pokračovalo v murovaní vonkajšieho západného múru a taktiež v postupnom rozoberaní a murovaní vnútornej torzálnej priečky múru. Viac v našej galérií.

 

 


 

Priebeh prác - 2/2 Augusta 2016

 

               Počas druhej polovice augusta pokračoval archeologický výskum rožnej veže. V roklinách pod hradom sme začali triediť a vynášať kameň do priestorov hradu, ktorý je opätovne používaný pri murovaní. Torzo vnútornej deštruovanej priečky rožnej veže bolo v celom rozsahu zakonzervované a pristavené pre osadenie nového schodiska. Do obnovovaného západného okna predného paláca sme osadili zvyšné časti kamenného ostenia a následne sme domurovali tehlové špalety okna. Na objekte rožnej veže sme začali s obnovou zrúteného nárožia a taktiež sa pokračovalo v murovaní východného múru objektu. Augustové práce boli zavŕšené dovozom klenbových kameňov, ktorých časť bola privezená z mesta Krásno nad Kysucou a ďalšia časť zakúpená v kamenárstve v Žiline. Viď fotogaléria.


 

Prvá polovica septembra 2016

 

               Počas tohto mesiaca sme ako vždy zahasili ďalšiu várku vápna a vyviezli nejaké to lešenie. Do obnovovaného západného okna predného paláca sme osadili ramenát a začalo sa s osádzaním prvých klenbových kameňov. Archeologický výskum sa robil v mieste vstupu do predného paláca, kde sa našli zaujímavé ranno-stredoveké črepy a skale zasekaný žľab, ktorý plnil svoju funkciu pred postavením rožnej veže. Na objekte rožnej veže sa pokračovalo v murovaní nárožia a východnej steny objektu. Počas prvej polovice mesiaca sa začalo zo stavbou drveného schodiska, ktoré bude predstavovať jeden z najväčších úspechov tohtoročnej sezóny. Pomocou dodávky bolo prevezené z Lietavy do Hričovského Podhradia a následne autom prevážané na hrad. Samotný prevoz na určené miesto bol dosť náročný, keďže najdlhšie časti mali 5 metrov a jedná sa o čerstvé borovicové drevo. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť v našej galérií :)


 

Druhá polovica septembra 2016

               Počas druhej polovice septembra sme sa venovali murovaniu klenby obnovovaného západného okna predného paláca a v interiéry tohto paláca sa konzervovali omietky. Na objekte rožnej veže sme pokračovali v murovaní nárožia a východnej steny objektu. Záver tohto mesiaca sa niesol pravdepodobne v jednom  z najväčších úspechov sezóny a to bola montáž prvej etapy borovicového schodiska. Momentálne sa toto schodisko skladá z dvoch schodiskových častí a jednej podesty, no v ďalšej etape plánujeme dostavať ďalšiu podestu a schodiskovú časť a taktiež schodisko zastrešiť šindľovou strechou. Ako to prebiehalo si môžete opäť pozrieť v našej galérií. 


 

Dušičkový výstup 2016


 

Október 2016

               Počas mesiaca október sme ukončili murársku sezónu roku 2016. Na záver murárskych aktivít sme zakonzervovali polovicu podlahy rožnej veže. Počas tejto konzerávcie bol domurovaný veľký výpadok muriva v podlahe, ďalej sme cez stred podlahy vykopali žľab na umiestnenie rúr a odvodňovacieho kanála, ktorý bude odvádzať vodu cez západnú stenu objektu smerom von z hradu. Podlaha bola vymurovaná jemne do spádu smerom k odvodňovaciemu kanálu, aby všetka zrážková voda z rožnej veže odtiekla čo najskôr. V rámci odvodnenia sme využili aj pôvodný žľab zasekaný do skalnatého terénu, ktorý vedie z horného hradu popod západný múr rožnej veže na ktorý sme napojili rúry a popod podlahu voda odteká preč z objektu. Podarilo sa nám tak stiahnúť vodu smerujúcu z horného hradu do rožnej veže, kde rúrami odtečie preč a kanál zachytí zas zrážkovú vodu z rožnej veže. Počas tohto mesiaca sa pokračovalo v murovaní exteriérovej častí západného okna, kde sa murovala koruna okna. Počas obnovy tohto okna sme z interiéru vymurovali výpadok na mieste parapetu, kde bol osadený nový dubový parapet a taktiež boli obnovené obe bočné sedílie okna. Posledné práce v tomto roku prebehli aj na obnovovanom nároží rožnej veže, kde práce budú pokračovať aj v ďalšom roku. V druhej polovici mesiaca sa nám podarilo postaviť druhú etapu nového schodiska smerujúceho až do predného paláca. Počas tejto ďalšej etapy bola postavená ďalšia podestová a schodisková časť. Schodisko je veľkým úspechom sezóny a túto druhú etapu sme pôvodne plánovali postaviť až v roku 2017. Polovicu celkových nákladov na schodisko hradilo naše združenie z vlastných zdrojov. Na záver mesiaca sa upratoval areál hradu a kopal sa íl, ktorým následne budeme zasypávať odkopané obvodové drážky v rožnej veži. Fotodokumentáciu sledujte v našej galérií :)


 

Dušičkový výstup 2016

               Po minuloročnej úspešnej akcii a po vašich prianiach, aby sme v akcii pokračovali, sme sa rozhodli dňa 5.11.2016 po druhýkrát zorganizovať akciu s názvom Dušičkový výstup. Tento rok sa nám akciu podarilo vylepšiť a posunúť ju tak o krok vpred. Spoločné stretnutie sa konalo pred krčmou Lipa o 18:00, kde sme pomocou dataprojektoru, plátna a ozvučenia urobili prezentáciu o našich prácach vykonaných v roku 2016. Veľkým úspechom tejto akcie vola tombola, ktorú sa nám podarilo zorganizovať po prvýkrát. Po ukončení prezentácie sme spoločne vystúpili na už osvetlený hrad, kde sme mali pre návštevníkov pripravené teplé nápoje, ako červené víno, čaj a taktiež bola možnosť zakúpiť si naše suveníry. Od 19:30 sme začali žrebovať tombolu a výhercom blahoželáme. Vínko a čaj sa vypilo do dna a na konci akcie náš člen Juraj zatočil ohňom a akcia bola úspešne ukončená. Počasie nám našťastie vyšlo a tešíme sa na vás o rok :) Zopár fotiek si môžete prezrieť v galérií. 


 

 

Projekt MKSR na zapojenie nezamestnaných podaný 

               Už len dúfať v podporu :)

 


 

November, December 2016

 

               Máme tu poslednú veľmi bohatú pracovnú fotogalériu roku 2016. Počas novembra sme odvodňovali západný múr rožnej veže, z dôvodu plánovanej dostavby schodiska do predného paláca. Pod západným múrom bol prečistený žľab. Ílom bol terén odspádovaný do tohoto žľabu a následne bola osadená nopová fólia a nasypaná drenáž. Po odvodnení sme postavili druhú etapu schodiska, ktorá bola plánovaná až na rok 2017. Postavenie schodiska v roku 2016 tak predstavuje najväčší úspech sezóny. Počas novembra sme taktiež kopali íl, ktorý sme následne použili na zasypanie novovymurovaných korún múrov a na zasypávanie a odvodňovanie drážok v rožnej veži. Voda z rožnej veže je vyvedená medenou rúrou cez východnú stenu objektu. November nám priniesol problémy s cestou a dopravou materiálu a tak sa neustále upravovala prístupová cesta. V prednom paláci sme demontovali lešenie cca po 4 rokoch a priestor sme pripravili pre nastávajúci archeologický výskum. Po demontáži lešenia začal archeologický výskum a časť sute z neho sme použili pre zväčšenie stavebnej plošiny pod rožnou vežou. Počas archeológie sme zistili, že na maltovanej podlahe v prednom paláci sa nachádza cca 40cm ílovej vrstvy. Tento íl sme odkladali a následne po dokončení výskumu sme íl opätovne nasypali na maltovanú podlahu v prednom paláci, aby nedošlo k jej deštrukcií. Výskum trval až do decembra a počas tohto mesiaca sme vytvorili provizórne schodisko v predhradí, pre lepší prístup. V rámci výskumu sa nám podarilo nájsť množstvo cenných predmetov ako: úlomky kachlíc, cca 8 vedier črepov, dve plomby na označovanie tovorou a cez 30 mincí, ktoré budú čistené a určené. Po dokončení výskumu prebehla záverečná komisia a posledné dni na hrade sme venovali upratovaniu skladu, odprataniu miešačky z hradu, zakrytiu lešenárskych podlažiek a podobne... viď fotogaléria