Združenie priateľov Hričovského hradu logo

Združenie priateľov Hričovského hradu (ZPHH) bolo oficiálne zaregistrované dňa 7.7.2010. Členom združenia sa môže stať každý, komu nie je ľahostajný osud Hričovského hradu a kto preň dokáže obetovať kúsok svojho voľného času. Našim cieľom je postupné zakonzervovanie zachovaných častí hradu a vykonanie archeologického výskumu.  Ďalej by sme chceli formou propagačných materiálov a kultúrnych podujatí  viac zviditeľniť túto historickú pamiatku.