Článok z My Žilinské noviny


 

               Napísali o nás článok:

Partia mladých nadšencov vzala svoje sily do hrstí: Pozrite sa, do čoho sa pustili!


 

Unikátna 3D animácia rekonštrukcie Hričovského Hradu ukazuje, ako pamiatka vyzerala


 


 


 

               Článok v spravodaji Varínčan

Na ôsmej strane spravodaju Varínčan č.4/2018 nájdete článok o Hričovskom hrade


 

               Reportáž v TV RAJ

12.4. 2018 Odvysielala televízia Raj reportáž o prácach na hrade Hričov. Reportáž začína na 8. minúte.


 

               Mýtnica v Dolnom Hričove

Rok 2018 je pre naše združenie významným tým, že sme získali do opatery ďalší objekt a rozšíril sa záber našej činnosti. Do nájmu sme získali prízemné priestory v budove bývalej mýtnice v Dolnom Hričove. Tento rok plánujeme v zaklenutých priestoroch urobiť reštaurátorský výskum, pre prípad či sa poď maľovkami nenachádzajú fragmenty pôvodnej výmaľby. Následne plánujeme nevhodné nátery odstrániť a celý priestor nanovo vymaľovať. Keďže chceme hrad Hričov ponechať autentickou zakonzervovanou ruinou, neplánujeme v jeho interiéry, na rozdiel od iných hradov vytvárať umelé expozičné priestory. Plánujeme časom vytvoriť 100% expozičné priestory v budove mýtnice, ktorú budeme môcť dostatočne zabezpečiť a po vzájomnej dohode s Považským múzeom v Žiline tu budeme môcť vystavovať autentické predmety. Kým sa tak stane, budeme v priestoroch organizovať menšie dočasné výstavy a ak nám bude šťastie priať, možno prvú výstavu otvoríme už tento rok.


 

               Výsledky hlasovania

Priatelia ďakujeme, že ste v obchodnom dome Tesco hlasovali za náš projekt prípravy expozičných priestorov v obci Dolný Hričov. V rámci hlasovacieho projektu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, sme sa umiestnili v rámci regiónu na druhom mieste a získali sme 600 eur, ktoré budú použité na reštaurátorský výskum omietok, v budúcich výstavných priestoroch.

 


 

               Február-Apríl 2018

Dňa 4.2. 2018 sme sa zúčastnili akcie "Prasačiny" v obci Dolný Hričov, kde sme prezentovali hrad predajom suvenírov. 15.2. 2018 sme sa zúčastnili odbornej konferencie na pôde Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky nazvanej "Oživovanie hradov", zameranej na prezentáciu prác členských združení združenia Zachráňme hrady a odborné príspevky pozvaných hostí. Na konferencií boli odprezentované aj práce na Hričovskom hrade a numizmatické nálezy. V marci sa nám podarilo v spolupráci so Žilinským Samosprávnym Krajom osadiť v obci Hričovské Podhradie novú štvorjazyčnú tabuľu zameranú na históriu hradu Hričov. Taktiež sme rozbehli spoluprácu s miestnou krčmou, ktorá bude propagovať práce na hrade a budú sa tu dať zakúpiť hradné suveníry. V mesiaci apríl sme začali prvé prípravné práce na pracovnú sezónu na hrade. Zahasili sme vápno a postavili lešenie v cisterne, kde budeme následne konzervovať poškodenú klenbu. Fotogaléria

 foto:Rudo Mlich


 

               Máj 2018

V mesiaci máj sme sa venovali škárovaniu stien a nadmurovaniu východnej priečky objektu rožnej veže. Ďalšie murárske práce boli vykonané na poslednom fragmente valenej klenby cisterny. Klenba bola v celom rozsahu škárovaná a zakonzervovaná. Počas tohto mesiaca bol na hrade vykonaný aj dendrochronologický výskum dochovaných pôvodných drevených fragmentov, ktorých datovanie nám prinieslo nové poznatky o niektorých stavebných etapách hradu. Počas dobrovoľníckeho víkendu nám na hrade pomohli aj skauti z 25. zboru Vodopád. Skauti nám pomohli preniesť 1000 l nádrž na vodu, vyčistili areál hradu od starých driev, vyniesli kameň do hradu a odstraňovali nálety. Dňa 30.5. sme opäť zorganizovali pre žiakov ZŠ Dolný Hričov Stredoveký deň, v rámci čoho sme na škole urobili pre deti prednášku o hradoch a následne sme sa spolu presunuli do Hričovského Podhradia, kde sme sa rozdelili do pracovných skupín. Pracovné aktivity boli zamerané na brúsenie a lakovanie drevených tabúľ náučného chodníka, natieranie dreveného schodiska na hrade a odstraňovanie náletov v predhradí. Všetkým dobrovoľníkom, ktorý nám pomohli v mesiaci máj srdečne ďakujeme. Fotogaléria prác.


 

               Pohľadnice

V kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí v Žiline si už môžete zakúpiť aj pohľadnice Hričovského hradu :)


 

                Jún 2018

Počas mesiaca jún prebiehali naše murárske práce na objekte rožnej veže, kde sa nadmurovala východná obvodová stena a konzervovala sa podlaha objektu. V objekte zadného paláca boli murárske práce zamerané na doplnenie výpadku rozsiahlej kaverny na západnej stene, kde sa nachádzalo staršie zamurované okno. Na severnej stene tohto paláca sa začalo so zamurovaním kaverny v exteriérovom severozápadnom nároží objektu. V interiéry paláca bola začatá konzerácia pôvodných goticko-renesančných omietok. Od priestoru stredného paláca, smerom do horného paláca bola do skaly navŕtaná železná ferata, pre zlepšenie pohybu návštevníkov. Dňa 16.6. 2018 sme sa zúčastnili akcii Športový deň na ihrisku v Hričovskom Podhradí kde sme predávali hradné suveníry. Fotogaléria prác.


 

               Júl 2018

Začiatkom mesiaca sme si prevzali cenu: druhé miesto v hlasovacom projekte Nadácie Tesco vo výške 600 eur. V rámci murárskych prác sme pokračovali v zamurovaní rozsiahlej kaverny v severozápadnom rohu zadného paláca a v konzervácií podlahy v objekte rožnej veže. Nový murársky zákrok bol začatý v mieste niky západnej steny zadného paláca. V tomto mieste sa nachádzal obdĺžnikový otvor, pravdepodobne po vstavanej skrini. Murivo v nike a nad ňou bolo rozvolnené a narušené prasklinami. Počas tohto mesiaca bola vykonaná aj konzervácia dochovaných omietok na západnej stene zadného paláca. V priestore horného paláca bol odobratý a zakonzervovaný fragment maltovanej podlahy. Fragmentu podlahy hrozil zánik a z toho dôvodu bol citlivo odobratý, zakonzervovaný a pripravený pre budúce vystavovanie. Na hrade sme z dôvodu vykradnutia pokladničky osadili novú a bezpečnejšiu. Fotogaléria prác.


 

               August 2018

V mesiaci august sme dokončili konzervačné práce na podlahe a obvodovej priečke v objekte rožnej veže. Ďalší zákrok sme dokončili v nároží severnej steny zadného paláca, kde sme zamurovali objemnú kavernu v celom rozsahu. V zadnom paláci sme pokračovali v konzervácii a stabilizácii muriva v mieste niky, kde sa nachádzala vstavaná drevená konštrukcia. Do niky sme vložili štyri dubové trámy a následne sme zamurovali rozvoľnené murivo a praskliny v blízkosti niky. V spolupráci so Žilinskou univerzitou sme georadarom skúmali terén na hrade, ako aj v budove mýtnice v Dolnom Hričove, kde plánujeme vytvoriť stálu expozíciu. Merania mali odhaliť prípadné podzemné priestory a výsledky meraní sa momentálne spracovávajú. Taktiež v spolupráci s univerzitou bolo vykonané skenovanie hradu a terénu pod hradom. Výsledkom skenovania bude vytvorenie 3D modelu hradu Hričov v dnešnej podobe a vytlačenie modelu hradu v 3D tlačiarni. Dňa 16.8.2018 sme boli pozvaný na festival Hviezdne noci v Bytči, kde sme vo Vitalkafe prezentovali práce nášho združenia. Fotogaléria.


 

               Noc hradných zrúcanín 2018

Dňa 4.8. 2018 sme v obci Hričovské Podhradie zorganizovali 3. ročník akcie "Noc hradných zrúcanín" na hrade Hričov, v spolupráci s obcou Hričovské Podhradie. Počas večera vystúpili domáci účinkujúci - Maťa so psíkom Emanom, historická skupina Diadém z Blatnice, ktorá mala pripravené hry a ukážky oblečenia a stredovekých zbraní. Na záver vystúpil rodák z Dolného Hričova spevák Peter Adamov, ktorý program obohatil po hudobnej stránke. Návštevníkov ktorý sa rozhodli ísť na hrad čakalo malé občerstvenie :)  Fotogaléria


 

               September 2018

V mesiaci september sa nám podarilo dokončiť murársky zákrok na nike západnej steny zadného paláca, kde boli vložené štyri dubové trámy a následne sa zamurovala podlhovastá kaverna nad nikou. Nové konzervačné práce sa začali na parapete zaniknutého okna západnej steny a na korune severnej steny zadného paláca. Počas mesiaca sa pokračovalo taktiež v konzervácii pôvodných omietok v zadnom paláci. V závere mesiaca sme objavili v rokline pod hradom detektoristické sondy z vykrádania hradnej lokality. Prosíme návštevníkov, ak by ste si všimli podozrivé osoby v blízkosti hradu s detektorom, nahláste to polícii nakoľko sa jedná o trestný čin. Ďakujeme.  Fotogaléria z prác


 

               Október 2018

V mesiaci október sme úspešne ukončili murársku sezónu roku 2018. Murárske práce počas mesiaca boli zamerané na konzerváciu torza zaniknutého okna na korune západnej steny zadného paláca, kde bol naznačený parapet a časť špaliet okna. Ďalší murársky zákrok bol realizovaný na korune severnej steny zadného paláca, kde bol osadený borovicový trám, na ktorý sa následne osadili a zamurovali dubové hranoly v počte sedem kusov, ktoré naznačujú vnútorné umiestnenie stropných trámov. V rožnej veži bola ílom vyplnená škára medzi podlahou a východnou obvodovou stenou. Škára vznikla v druhej stavebnej etape, kedy bola veža rozšírená a východná stena posunutá. Vzniknutá medzera bola už v tom čase vyplnená ílom. Fotogaléria prác.


 

               Pozvánka na Dušičkový výstup 2018

Aj tento rok pripravujeme pre vás 4. ročník našej akcie Dušičkový výstup. Tradične sa stretneme pred krčmou Pod hradom, kde sa uskutoční premietanie prezentácie a predaj tombolových lístkov. Po prezentácii sa vyberieme spolu na hrad, kde vás bude čakať nápoj na zohriatie a osvetlený hrad. Na hrade budeme losovať tombolu :) V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do kultúrneho domu v Hričovskom Podhradí.


 

               Dušičky 2018

Dňa 3.11. 2018 sa konalo na hrade Hričov, už tradičné podujatie s názvom Dušičkový výstup. Začiatok akcie sa konal v centre obce Hričovské Podhradie pred krčmou Pod hradom, kde sa predávali tombolové lístky. Návštevníci si tu mohli pozrieť a vypočuť prezentáciu prác, ktoré na hrade od roku 2010 vykonáva naše združenie s názvom Združenie priateľov Hričovského hradu. Po ukončení prezentácie sa konal spoločný výstup na osvetlený hrad Hričov. V predhradí si mohli návštevníci zakúpiť rôzne suveníry a občerstviť sa teplým nápojom. Na záver akcie sme losovali tombolu a rozdali sme množstvo pekných darov. Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorý podporili naše podujatie. Fotogaléria

 

               Reportáž na JOJ

V novinách tv Joj ste mohli vidieť reportáž z Dušičkového výstupu. Reportáž začína na čase 27:24

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/59168-noviny-tv-joj

 

               Reportáž na Tv Raj

Aj v regionálnej tv Raj odvysielali reportáž o Dušičkovom výstupe.


 

               Krátky report z decembra

V mýtnici sme v spolupráci so Žilinskou univerzitou georadarom skenovali ďalšie miestnosti z dôvodu predpokladu zasypaných pivničných priestorov. Zúčastnili sme sa v obci Dolný Hričov krstu krásnej publikácie s názvom "Ľudové piesne spod Hričovského hradu", ktoré po dlhoročnom výskume vydal pán Ľubomír Kováčech. A odoslali sme dva projekty na MKSR - jeden určený hradu Hričov a druhý mýtnici v Dolnom Hričove. Držte nám palce, aby nás podporili a aby sme aj v roku 2019 zachránili kus našej kamennej histórie.